MOTTO
 
"Setkávejme se a vyměňujme si zkušenosti o optometrii."
 
 
CÍL
 
- přednesení příspěvků s odbornou problematikou
- výměna odborných zkušeností                          
- informace o uplatnění absolventů optometrie      
- informace o rozvoji studia na UP                      
 
 
Konference je zařazená do kreditového systému celoživotního vzdělávání optometristů.
 
 
 
 
Správce stránek: F. Pluháček , Katedra optiky PřF UP v Olomouci