3. ročník konference absolventů prezenčního bakalářského studia
 
OPTOMETRIE na katedře optiky PřF UP v Olomouci

úspěšně proběhl dne 23. října 2010.

 
Konference byla zařazená do kreditového systému celoživotního vzdělávání optometristů.
 
 
 
Správce stránek: F. Pluháček , Katedra optiky PřF UP v Olomouci