odborně-vzdělávací konference katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
pro absolventy a studenty prezenčního studia oboru OPTOMETRIE na UP v Olomouci


Dne 8. října 2011 proběhl již 4. ročník tradiční
optometristické konference


OPTOfest 11

pořádané katedrou optiky PřF UP v Olomouci.

Konference byla zařazena do kreditového systému celoživotního vzdělávání optometristů.
Za finanční podporu konference děkujeme firmám