odborně-vzdělávací konference katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
pro absolventy a studenty prezenčního studia oboru OPTOMETRIE na UP v OlomouciDne 24. října 2015 proběhl již 8. ročník tradiční
optometristické konference


OPTOfest 15

pořádané katedrou optiky PřF UP v Olomouci.


Konference byla zařazena do kreditového systému celoživotního vzdělávání optometristů.
Za finanční podporu konference děkujeme firmám