odborně-vzdělávací konference katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
pro absolventy a studenty prezenčního studia oboru OPTOMETRIE na UP v OlomouciDne 22. října 2016 proběhl již 9. ročník tradiční
optometristické konference


OPTOfest 16

pořádané katedrou optiky PřF UP v Olomouci. Konference se uskutečnila v Pevnosti poznání nedaleko Přírodovědecké fakutly UP.


Konference bude zařazena do kreditového systému celoživotního vzdělávání optometristů.Za finanční podporu konference děkujeme firmámStarší ročníky konference

OPTOfest 15

OPTOfest 14

OPTOfest 13

OPTOfest 12

OPTOfest 11

OPTOfest 10

OPTOfest 09

OPTOfest 08