odborně-vzdělávací konference katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
pro absolventy a studenty prezenčního studia oboru OPTOMETRIE na UP v Olomouci



Dne 28. října 2017 proběhl již 10. ročník tradiční
optometristické konference


OPTOfest 17

pořádané katedrou optiky PřF UP v Olomouci. Konference se uskutečnila v aule budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

PROGRAM

Registrace účastníků byla ukončena.

Konference je součásti celoživotního vzdělávání optometristů.



Za finanční podporu konference děkujeme firmám







Starší ročníky konference

OPTOfest 16

OPTOfest 15

OPTOfest 14

OPTOfest 13

OPTOfest 12

OPTOfest 11

OPTOfest 10

OPTOfest 09

OPTOfest 08