Témata referátů

Tato strana obsahuje návrh možných témat referátů k zápočtu z předmětu Dějiny fyziky (KEF/DF).

Rezervovaná témata

Seznam již vybraných témat a datum přednesení.

Zadání tématu semináře

Zde si prosím zapište z nabídky vybrané (případně jiné Vámi zvolené) téma referátu, Vaše jméno a datum, kdy s referátem vystoupíte.

Vaše příjmení a jméno:
Téma referátu:
Datum:

 

Při zpracování referátu lze vycházet z literatury doporučené v sylabu přednášky (39.96 KiB). Použití dalších seriózních pramenů je samozřejmě vítáno.

 1. Aristotelova Fyzika a základní představy s ní spojené
 2. Astronomie ve starověkém Řecku
 3. Galileo Galilei a jeho spor o heliocentrismus
 4. Tadeáš Hájek z Hájku a Kepler v Praze
 5. Počátky studia elektromagnetických jevů (starověk, Gilbert)
 6. Newton a jeho vědecké spory s Leibnizem, Hookem a Huygensem
 7. Zrod elektrostatiky (Coulombova doba)
 8. Objev galvanického článku
 9. Prokop Diviš a jeho bleskosvod
 10. Horror vacui a experimenty, jež vedly k překonání tohoto konceptu
 11. Pojem éteru ve fyzice, jeho zavedení a zavržení
 12. Slavní fyzikové na českých univerzitách (Doppler, Mach atd.)
 13. Einstein v Praze
 14. Historie pražského a olomouckého orloje
 15. Gregoriánská reforma kalendáře a její přijetí v českých zemích
 16. Čeněk Strouhal, jeho život a význam pro českou fyziku
 17. František Běhounek, Bohumil Kučera a počátky jaderné fyziky u nás
 18. František Záviška a přijetí teorie relativity u nás
 19. Alfred Nobel a jeho cena za fyziku
 20. Johann Palisa
 21. Jan Marcus Marci
 22. Karel Slavíček, misionář, astronom a matematik a jeho spojení s UP
df_referaty.txt · Poslední úprava: 2021/09/19 22:31 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0