Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fbiohodn [2018/07/30 11:50]
lucky
fbiohodn [2018/08/30 09:24] (aktuální)
lucky
Řádek 27: Řádek 27:
 | MAZÁNEK ​ | Petr  |  8  |  5  |  32  |  5  |  18  |  26  |   ​| ​ **94** ​ |  **D**   | | MAZÁNEK ​ | Petr  |  8  |  5  |  32  |  5  |  18  |  26  |   ​| ​ **94** ​ |  **D**   |
 | MOUČKOVÁ ​ | Tereza ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   | | MOUČKOVÁ ​ | Tereza ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   |
-| NAKLÁDAL ​ | Michal ​ |  10  |  5  |  20  |  5  |  14  |  16  |   ​|  **70**  |  **F**   |+| NAKLÁDAL ​ | Michal ​ |  10  |  5  |  20  |  5  |  14  |  16  |  ​1  ​|  **71**  |  **E**   |
 | NYKLOVÁ ​ | Petra  |  8  |  4  |  36  |  5  |  24  |  36  |   ​| ​ **113** ​ |  **B**   | | NYKLOVÁ ​ | Petra  |  8  |  4  |  36  |  5  |  24  |  36  |   ​| ​ **113** ​ |  **B**   |
 | PILÁTOVÁ ​ | Petra  |  14  |  4  |  38  |  5  |  16  |  18  |   ​| ​ **95** ​ |  **C**   | | PILÁTOVÁ ​ | Petra  |  14  |  4  |  38  |  5  |  16  |  18  |   ​| ​ **95** ​ |  **C**   |
Řádek 41: Řádek 41:
 | VYMĚTALÍKOVÁ ​ | Markéta ​ |  13  |  4  |  36  |  5  |  20  |  34  |   ​| ​ **112** ​ |  **B**   | | VYMĚTALÍKOVÁ ​ | Markéta ​ |  13  |  4  |  36  |  5  |  20  |  34  |   ​| ​ **112** ​ |  **B**   |
 | ZAHRADNÍKOVÁ ​ | Jana  |  3  |  5  |  34  |  5  |  24  |  24  |   ​| ​ **95** ​ |  **C**   | | ZAHRADNÍKOVÁ ​ | Jana  |  3  |  5  |  34  |  5  |  24  |  24  |   ​| ​ **95** ​ |  **C**   |
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměr:// ​ | ////  |   ​| ​ //​22,​45// ​ |  //​19,​53// ​ |   ​| ​ //82,56//  |    | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměr:// ​ | ////  |   ​| ​ //​22,​45// ​ |  //​19,​53// ​ |   ​| ​ //82,59//  |    | 
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Medián:// ​ | ////  |   ​| ​ //​22// ​ |  //​18// ​ |   ​| ​ //​90// ​ |   ​|+|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Medián:// ​ | ////  |   ​| ​ //​22// ​ |  //​18// ​ |   ​| ​ //​90// ​ |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
fbiohodn.txt · Poslední úprava: 2018/08/30 09:24 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0