Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fbiohodn [2019/04/03 15:30]
lucky
fbiohodn [2019/04/03 15:31] (aktuální)
lucky
Řádek 27: Řádek 27:
 | ŠVÁB ​ | Martin ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ 20  |   ​| ​  ​| ​ **20** ​ |  **F**   | | ŠVÁB ​ | Martin ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ 20  |   ​| ​  ​| ​ **20** ​ |  **F**   |
 | TKÁČOVÁ ​ | Kristýna ​ |  4  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 18  |   ​| ​  ​| ​ **22** ​ |  **F**   | | TKÁČOVÁ ​ | Kristýna ​ |  4  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 18  |   ​| ​  ​| ​ **22** ​ |  **F**   |
-| TRAJEROVÁ ​ | Renata ​ |  3  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 22  |   ​| ​ ​1  ​|  **26**  |  **F**   |+| TRAJEROVÁ ​ | Renata ​ |  3  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 22  |   ​| ​   |  **25**  |  **F**   |
 | URDOVÁ ​ | Terezie ​ |  1  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 22  |   ​| ​  ​| ​ **23** ​ |  **F**   | | URDOVÁ ​ | Terezie ​ |  1  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 22  |   ​| ​  ​| ​ **23** ​ |  **F**   |
 | ZEMÁNKOVÁ ​ | Natálie ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   | | ZEMÁNKOVÁ ​ | Natálie ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   |
fbiohodn.txt · Poslední úprava: 2019/04/03 15:31 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0