Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fbiohodn [2020/06/23 11:49]
lucky
fbiohodn [2020/06/24 12:22] (aktuální)
lucky
Řádek 15: Řádek 15:
 | HOLOUŠKOVÁ ​ | Natálie ​ |  6  |  5  |  36  |  5  |  20  |  16  |   ​| ​ **88** ​ |  **D**   | | HOLOUŠKOVÁ ​ | Natálie ​ |  6  |  5  |  36  |  5  |  20  |  16  |   ​| ​ **88** ​ |  **D**   |
 | CHESNOKOVA ​ | Anna  |  5  |  5  |  40  |  5  |  28  |  34  |  2  |  **119** ​ |  **A**   | | CHESNOKOVA ​ | Anna  |  5  |  5  |  40  |  5  |  28  |  34  |  2  |  **119** ​ |  **A**   |
-| JANÍČKOVÁ ​ | Anežka ​ |  3  |  5  |  36  |  5  |  20  |   ​|   ​| ​ **69**  |  **F**   |+| JANÍČKOVÁ ​ | Anežka ​ |  3  |  5  |  36  |  5  |  20  |  ​12  ​|   ​| ​ **81**  |  **E**   |
 | KOPKOVÁ ​ | Lada  |  6  |  5  |  28  |  5  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **44** ​ |  **F**   | | KOPKOVÁ ​ | Lada  |  6  |  5  |  28  |  5  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **44** ​ |  **F**   |
 | KŘESŤANOVÁ ​ | Eliška ​ |  5  |  5  |  36  |  5  |  12  |  22  |   ​| ​ **85** ​ |  **D**   | | KŘESŤANOVÁ ​ | Eliška ​ |  5  |  5  |  36  |  5  |  12  |  22  |   ​| ​ **85** ​ |  **D**   |
Řádek 39: Řádek 39:
 | ZIENTKOVÁ ​ | Tereza ​ |  5  |  5  |  38  |  5  |  18  |  18  |   ​| ​ **89** ​ |  **D**   | | ZIENTKOVÁ ​ | Tereza ​ |  5  |  5  |  38  |  5  |  18  |  18  |   ​| ​ **89** ​ |  **D**   |
 | ŽABKOVÁ ​ | Laura  |  5  |  5  |  34  |  5  |  24  |  24  |   ​| ​ **97** ​ |  **C**   | | ŽABKOVÁ ​ | Laura  |  5  |  5  |  34  |  5  |  24  |  24  |   ​| ​ **97** ​ |  **C**   |
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměr:// ​ |  //​35,​38// ​ |   ​| ​ //​18,​43// ​ |  //19,57//  |   ​| ​ //79,50//  |    | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměr:// ​ |  //​35,​38// ​ |   ​| ​ //​18,​43// ​ |  //19,25//  |   ​| ​ //79,88//  |    | 
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Medián:// ​ |  //​36// ​ |   ​| ​ //​19// ​ |  //20//  |   ​| ​ //80//  |    |+|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Medián:// ​ |  //​36// ​ |   ​| ​ //​19// ​ |  //19//  |   ​| ​ //82//  |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
fbiohodn.txt · Poslední úprava: 2020/06/24 12:22 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0