Témata referátů z FPPV

Tato strana obsahuje návrh možných témat referátů ke kolokviu z předmětu Filozofické problémy přírodních věd (KEF/FPPV).

Rezervovaná témata

Seznam již vybraných témat a datum přednesení.

Zadání tématu semináře

Vaše příjmení a jméno:
Téma referátu:
Datum:

 

U každého tématu jsou navrženy možné zdroje, použití dalších seriózních pramenů je samozřejmě vítáno.

 1. Noetika - teorie poznání v pojetí T.G. Masaryka
 2. Co jsou přírodní vědy?
  • Feynman R.P.: Radost z poznání. Aurora, Praha 2003.
  • Feynman R.P.: What is science?. Phys. Teach. 7 (1969), 313, pdf (706.1 KiB).
  • Feynman R.P.: The Relation of Physics to Other Sciences. Phys. Teach. 2 (1964), 111, pdf (491.04 KiB).
 3. Hledání nových zákonů
  • Feynman R.P.: O povaze fyzikálních zákonů. Aurora, Praha 1998.
 4. Redukcionismus a přírodní vědy
  • Popper K.: Život je řešení problémů. Mladá Fronta, Praha 1997.
  • Weinberg S.: Snění o finální teorii. Hynek, Praha 1996.
 5. Determinismus a svobodná vůle
  • Gardner M.: Mystérium svobodné vůle. Dostupné online.
  • Popper K.: Život je řešení problémů. Mladá Fronta, Praha 1997.
  • Sokol J.: Malá filozofie člověka. Vyšehrad 2004.
 6. Vztah rozumu a víry
  • Jan Pavel II.: Fides et ratio. Encyklika o vztazích mezi vírou a rozumem. Dostupné online
  • Novotný J.: Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce. Dostupné online.
 7. Matematika její význam pro přírodní vědy
  • Wigner E.: The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Communications in Pure and Applied Mathematics 13(1) 1960. Dostupné online.
 8. Svoboda a intelektuální odpovědnost
  • Popper K.: Život je řešení problémů. Mladá Fronta, Praha 1997.
 9. Věci, slova, pojmy, jazyk a myšlení
  • Sokol J.: Malá filozofie člověka. Vyšehrad 2004.
 10. Vědění, věda a pravda
  • Sokol J.: Malá filozofie člověka. Vyšehrad 2004.
 11. Falzifikovatelnost
  • Popper K. R.: Logika vědeckého bádání. Praha 1197.
 12. Jednoduchost
  • Popper K. R.: Logika vědeckého bádání. Praha 1197.
 13. Empirismus a senzualismus
  • Bacon F.: O idolech a klamech v myšlení; např. v Filozofická čítanka, Svoboda, Praha 1971.
  • Berkeley G.: O základech lidského poznání; např. v Filozofická čítanka, Svoboda, Praha 1971.
 14. Racionalismus
  • Descartes R.: První zásada filozofie; např. v Filozofická čítanka, Svoboda, Praha 1971.
 15. Pozitivismus
  • Comte A.: Obecné úvahy o pozitivní filozofii; např. v Filozofická čítanka, Svoboda, Praha 1971.
 16. Křesťanská filozofie
  • Sv. Augustin: Co je čas; např. v Filozofická čítanka, Svoboda, Praha 1971.
  • Sv. Tomáš Akvinský: Jak poznáváme vnější svět; např. v Filozofická čítanka, Svoboda, Praha 1971.
 17. Metafyzika
  • Aristotelés: Podstata a úkol metafyziky; např. v Filozofická čítanka, Svoboda, Praha 1971.
 18. Vliv technologií na člověka, dataismus
  • Harari Y. N.: Homo Deus. Stručné dějiny zítřka, LEDA, Voznice 2017.
  • Silver N.: Signál a Šum, Paseka, Praha a Litomyšl 2014.
  • Spitzer M.: Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum, Host, Brno 2014.
 19. Myšlení rychlé a pomalé
  • Kahneman D.: Myšlení, rychlé a pomalé, Jan Melvil publishing, Brno 2012.
 20. Faktomluva
  • Rosling, H., Rosling, O., a Roslingová Rönnlungová, A. Faktomluva. Deset důvodů proč se mýlíme v pohledu na svět a proč jsou věci lepší, než vypadají. Jan Melvil publishing, Brno 2018. (https://www.melvil.cz/kniha-faktomluva/)
 21. Čas ve vědě a filozofii
  • Rovelli, C. Řád času. Dokořán a Argo, Praha, 2020.
  • Rovelli, C. Realita není, čím se zdá. Dokořán a Argo, Praha, 2018.
fppv_referaty.txt · Poslední úprava: 2021/02/14 13:15 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0