Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fppv_referaty [2015/02/13 19:59]
lucky [Zadání tématu semináře]
fppv_referaty [2019/02/11 22:42] (aktuální)
lucky [Návrhy možných témat referátů]
Řádek 75: Řádek 75:
     * Descartes R.: //První zásada filozofie//;​ např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.     * Descartes R.: //První zásada filozofie//;​ např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.
   - **Pozitivismus**   - **Pozitivismus**
-    * Comte A.: //Obecné úvahy o pozitivní ​fulozofii//; např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.+    * Comte A.: //Obecné úvahy o pozitivní ​filozofii//; např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.
   - **Křesťanská filozofie**   - **Křesťanská filozofie**
     * Sv. Augustin: //Co je čas//; např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.     * Sv. Augustin: //Co je čas//; např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.
Řádek 81: Řádek 81:
   - **Metafyzika**   - **Metafyzika**
     * Aristotelés:​ //Podstata a úkol metafyziky//;​ např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.     * Aristotelés:​ //Podstata a úkol metafyziky//;​ např. v //​Filozofická čítanka//,​ Svoboda, Praha 1971.
 +  - **Vliv technologií na člověka, dataismus**
 +    * Harari Y. N.: //Homo Deus. Stručné dějiny zítřka//, LEDA, Voznice 2017.
 +    * Silver N.: //Signál a Šum//, Paseka, Praha a Litomyšl 2014.
 +  - **Myšlení rychlé a pomalé**
 +    * Kahneman D.: //​Myšlení,​ rychlé a pomalé//, Jan Melvil publishing, Praha 2012.
 +
 +
  
  
fppv_referaty.txt · Poslední úprava: 2019/02/11 22:42 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0