Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fy2hodn [2018/07/30 11:52]
lucky
fy2hodn [2018/08/30 11:45] (aktuální)
lucky
Řádek 48: Řádek 48:
 | KOLISKOVÁ ​ | Eva  |  NMCH  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   | | KOLISKOVÁ ​ | Eva  |  NMCH  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   |
 | KONDERLOVÁ ​ | Klára ​ |  APLCH  |  14  |  24  |  8,5  |   ​| ​  ​| ​ **47** ​ |  **E**   | | KONDERLOVÁ ​ | Klára ​ |  APLCH  |  14  |  24  |  8,5  |   ​| ​  ​| ​ **47** ​ |  **E**   |
-| KRÁLIKOVÁ ​ | Vanda  |  BIOCH  |  12  |   ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **12**  |  **F**   |+| KRÁLIKOVÁ ​ | Vanda  |  BIOCH  |  12  |  ​6  ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **18**  |  **F**   |
 | KREJČA ​ | Marek  |  CHEMIE ​ |  16  |  18  |  7,5  |  1  |   ​| ​ **43** ​ |  **E**   | | KREJČA ​ | Marek  |  CHEMIE ​ |  16  |  18  |  7,5  |  1  |   ​| ​ **43** ​ |  **E**   |
 | KRUPICOVÁ ​ | Kateřina ​ |  MBB  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   | | KRUPICOVÁ ​ | Kateřina ​ |  MBB  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   |
 | LICHOVNÍK ​ | Martin ​ |  NMCH  |  22  |  22  |  9,5  |  8  |   ​| ​ **62** ​ |  **C**   | | LICHOVNÍK ​ | Martin ​ |  NMCH  |  22  |  22  |  9,5  |  8  |   ​| ​ **62** ​ |  **C**   |
-| PECHÁČKOVÁ ​ | Natálie ​ |  CHEMIE ​ |  14  |  ​16  ​| ​ 4  |   ​| ​  ​| ​ **34**  |  **F**   |+| PECHÁČKOVÁ ​ | Natálie ​ |  CHEMIE ​ |  14  |  ​22  ​| ​ 4  |   ​| ​  ​| ​ **40**  |  **E**   |
 | SLABÍKOVÁ ​ | Anežka ​ |  CHEMIE ​ |  4  |   ​| ​ 4,5  |  5  |   ​| ​ **14** ​ |  **F**   | | SLABÍKOVÁ ​ | Anežka ​ |  CHEMIE ​ |  4  |   ​| ​ 4,5  |  5  |   ​| ​ **14** ​ |  **F**   |
 | SLAVÍKOVÁ ​ | Lucie  |  APLCH  |  18  |  14  |  8  |   ​| ​  ​| ​ **40** ​ |  **E**   | | SLAVÍKOVÁ ​ | Lucie  |  APLCH  |  18  |  14  |  8  |   ​| ​  ​| ​ **40** ​ |  **E**   |
Řádek 60: Řádek 60:
 | VESELÁ ​ | Veronika ​ |  CHEMIE ​ |  10  |  28  |  5  |  4  |   ​| ​ **47** ​ |  **E**   | | VESELÁ ​ | Veronika ​ |  CHEMIE ​ |  10  |  28  |  5  |  4  |   ​| ​ **47** ​ |  **E**   |
 | VOLDÁNOVÁ ​ | Kateřina ​ |  NMCH  |  18  |  30  |  3,5  |  2  |   ​| ​ **54** ​ |  **D**   | | VOLDÁNOVÁ ​ | Kateřina ​ |  NMCH  |  18  |  30  |  3,5  |  2  |   ​| ​ **54** ​ |  **D**   |
-| VYHNALOVÁ ​ | Tereza ​ |  BIOCH  |  22  |   ​|  5  |  1  |   ​| ​ **28**  |  **F**   | +| VYHNALOVÁ ​ | Tereza ​ |  BIOCH  |  22  |  ​32  ​|  5  |  1  |   ​| ​ **60**  |  **C**   | 
-|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  //​16,​39// ​ |  //24,16//  | ////  | ////  |   ​| ​ //26,29//  | ****   |+|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  //​16,​39// ​ |  //24,00//  | ////  | ////  |   ​| ​ //27,09//  | ****   |
 |   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  //​16// ​ |  //​24// ​ | ////  | ////  |   ​| ​ //​20// ​ |    | |   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  //​16// ​ |  //​24// ​ | ////  | ////  |   ​| ​ //​20// ​ |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
fy2hodn.txt · Poslední úprava: 2018/08/30 11:45 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0