Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kef_fybc_hodnoceni [2019/11/12 12:17]
lucky
kef_fybc_hodnoceni [2019/11/13 18:47] (aktuální)
lucky
Řádek 92: Řádek 92:
 | MAINUŠ ​ | Jakub  |  NMCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 26  |   ​| ​  ​| ​ **31** ​ |  **F**   | | MAINUŠ ​ | Jakub  |  NMCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 26  |   ​| ​  ​| ​ **31** ​ |  **F**   |
 | MALIŇÁKOVÁ ​ | Natálie ​ |  BIma-CHmi ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 24  |   ​| ​  ​| ​ **24** ​ |  **F**   | | MALIŇÁKOVÁ ​ | Natálie ​ |  BIma-CHmi ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ 24  |   ​| ​  ​| ​ **24** ​ |  **F**   |
-| MAŇAS ​ | Vladimír ​ |  BAGCH  |   ​|   ​| ​  ​| ​ 26  |   ​| ​  ​| ​ **26**  |  **F**   |+| MAŇAS ​ | Vladimír ​ |  BAGCH  |  ​5  ​|   ​| ​  ​| ​ 26  |   ​| ​  ​| ​ **31**  |  **F**   |
 | MARUŠKOVÁ ​ | Alexandra ​ |  NMCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 18  |   ​| ​  ​| ​ **23** ​ |  **F**   | | MARUŠKOVÁ ​ | Alexandra ​ |  NMCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 18  |   ​| ​  ​| ​ **23** ​ |  **F**   |
 | MARETH ​ | Matěj ​ |  BIma-CHmi ​ |  5  |   ​| ​  ​| ​ 24  |   ​| ​  ​| ​ **29** ​ |  **F**   | | MARETH ​ | Matěj ​ |  BIma-CHmi ​ |  5  |   ​| ​  ​| ​ 24  |   ​| ​  ​| ​ **29** ​ |  **F**   |
Řádek 161: Řádek 161:
 | ZDRÁHALOVÁ ​ | Kateřina ​ |  APLCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 6  |   ​| ​  ​| ​ **11** ​ |  **F**   | | ZDRÁHALOVÁ ​ | Kateřina ​ |  APLCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 6  |   ​| ​  ​| ​ **11** ​ |  **F**   |
 | ZRNÍKOVÁ ​ | Karolína ​ |  NMCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 22  |   ​| ​  ​| ​ **27** ​ |  **F**   | | ZRNÍKOVÁ ​ | Karolína ​ |  NMCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 22  |   ​| ​  ​| ​ **27** ​ |  **F**   |
-| ŽÁKOVÁ ​ | Kateřina ​ |  APLCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 20  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **25** ​ |  **F**   | +| ŽÁKOVÁ ​ | Kateřina ​ |  APLCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 20  |   ​| ​  ​| ​ **25** ​ |  **F**   | 
-| ŽÁKOVÁ ​ | Kateřina ​ |  CHEMIE ​ |  5  |   ​| ​  ​| ​ 32  ​| ​  ​| ​  ​| ​ **37** ​ |  **F**   |+| ŽÁKOVÁ ​ | Kateřina ​ |  CHEMIE ​ |  5  |   ​| ​  ​| ​ 32  |   ​| ​  ​| ​ **37** ​ |  **F**   |
 | ŽÁKOVÁ ​ | Markéta ​ |  BIOCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 20  |   ​| ​  ​| ​ **25** ​ |  **F**   | | ŽÁKOVÁ ​ | Markéta ​ |  BIOCH  |  5  |   ​| ​  ​| ​ 20  |   ​| ​  ​| ​ **25** ​ |  **F**   |
 |   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  |   ​| ​  ​| ​ //​18,​7// ​ |   ​| ​  ​| ​ //​16,​8// ​ | ****   | |   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  |   ​| ​  ​| ​ //​18,​7// ​ |   ​| ​  ​| ​ //​16,​8// ​ | ****   |
kef_fybc_hodnoceni.txt · Poslední úprava: 2019/11/13 18:47 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0