Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
mechanika [2017/09/15 13:30]
lucky [Průběžné hodnocení]
mechanika [2019/09/22 17:00] (aktuální)
lucky [Sylabus přednášky]
Řádek 111: Řádek 111:
 programu. Kromě komerčně distribuovaného software jako programu. Kromě komerčně distribuovaného software jako
 //​[[http://​www.wolfram.com/​products/​mathematica/​index.html|Mathematica]]//​ nebo //​[[http://​www.wolfram.com/​products/​mathematica/​index.html|Mathematica]]//​ nebo
-//[[http://www.fi.muni.cz/​~hrebicek/​maple/​|Maple]]// lze využít ​+//[[https://www.maplesoft.cz|Maple]]//​ lze využít ​
 volně šiřitelné programy, např. systém //​[[http://​www.reduce-algebra.com/​|Reduce]]//​ nebo  volně šiřitelné programy, např. systém //​[[http://​www.reduce-algebra.com/​|Reduce]]//​ nebo 
 //​[[http://​maxima.sourceforge.net/​|GNU Maxima]]// (základní //​[[http://​maxima.sourceforge.net/​|GNU Maxima]]// (základní
Řádek 118: Řádek 118:
 Numerické řešení diferenciálních rovnic, s nímž se při výpočtech setkáte, Numerické řešení diferenciálních rovnic, s nímž se při výpočtech setkáte,
 lze opět modelovat pomocí řady komerčních programů, např. //​Matlab//​. ​ Volně lze opět modelovat pomocí řady komerčních programů, např. //​Matlab//​. ​ Volně
-šiřitelnou alternativou jsou např. systémy //​[[http://​www.gnu.org/​software/​octave/​|GNU Octave]]// (s velmi podobnou syntaxí jako Matlab; stručný manuál v češtině lze nalézt např. ​na  +šiřitelnou alternativou jsou např. systémy //​[[http://​www.gnu.org/​software/​octave/​|GNU Octave]]// (s velmi podobnou syntaxí jako Matlab; stručný manuál v češtině lze nalézt např. na [[http://​www.abclinuxu.cz/​software/​veda/​gnu-octave|www.abclinuxu.cz]];​ základy dynamického modelování s programem GNU Octave jsou na konkrétních příkladech popsány např. v {{:​texty:​dynmod.pdf|textu}}) nebo [[http://​www.scilab.org/​|Scilab]],​ na středních školách je
-[[http://​www.octave.cz/​|http://​www.octave.cz/​]] nebo na [[http://​www.abclinuxu.cz/​software/​veda/​gnu-octave|www.abclinuxu.cz]];​ základy dynamického modelování s programem GNU Octave jsou na konkrétních příkladech popsány např. v {{:​texty:​dynmod.pdf|textu}}) nebo [[http://​www.scilab.org/​|Scilab]],​ na středních školách je+
 známý i DOSovský //​Famulus//​. ​ Dodejme, že pro některé úlohy lze známý i DOSovský //​Famulus//​. ​ Dodejme, že pro některé úlohy lze
 využít pouze tabulkový kalkulátor typu MS Excel. ​ Náročnější řešitelé mohou využít pouze tabulkový kalkulátor typu MS Excel. ​ Náročnější řešitelé mohou
Řádek 129: Řádek 128:
 program [[http://​www.design-simulation.com/​ip/​|Interactive Physics]], který umožňuje poměrně snadno vytvářet zajímavé simulace program [[http://​www.design-simulation.com/​ip/​|Interactive Physics]], který umožňuje poměrně snadno vytvářet zajímavé simulace
 reálných dějů a je k dispozici na řadě středních škol. Jednoduché aplikace najdete reálných dějů a je k dispozici na řadě středních škol. Jednoduché aplikace najdete
-[[mechanika#​Interactive Physics|výše]] na této stránce, možnosti využití na střední škole +[[mechanika#​Interactive Physics|výše]] ​výše ​na této stránce. Zájemcům o tuto problematiku doporučuji i projekt kolegy Mgr. Jana Říhy, Ph.D. 
-ilustrují např. kolegové na [[http://​www.gjwprostejov.cz/​projekty/​sipvz03/​index.htm|Gymnáziu J. Wolkera v Prostějově]]. Zájemcům o tuto problematiku doporučuji i projekt kolegy Mgr. Jana Říhy, Ph.D. +
 [[http://​ictphysics.upol.cz/​|Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách]]. [[http://​ictphysics.upol.cz/​|Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách]].
mechanika.1505475055.txt.gz · Poslední úprava: 2017/09/15 13:30 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0