Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mechanika [2019/09/22 17:00]
lucky [Sylabus přednášky]
mechanika [2020/09/20 18:14] (aktuální)
lucky [Studijní materiály]
Řádek 10: Řádek 10:
   * {{:​mechanika:​mechanika.pdf|základní studijní text}} pokrývající probíranou látku   * {{:​mechanika:​mechanika.pdf|základní studijní text}} pokrývající probíranou látku
   * [[http://​nb.mit.edu/​f/​24791|studijní text s možností zasílání komentářů k jeho částem v systému MIT (nejasnosti,​ chyby apod.)]]   * [[http://​nb.mit.edu/​f/​24791|studijní text s možností zasílání komentářů k jeho částem v systému MIT (nejasnosti,​ chyby apod.)]]
-  * {{:cv:​cv_mech.pdf|úlohy do cvičení}}+  * {{:mechanika:​cv_mech.pdf|úlohy do cvičení}}
   * [[http://​moodle.upol.cz/​|systém Moodle]] pro domácí cvičení   * [[http://​moodle.upol.cz/​|systém Moodle]] pro domácí cvičení
   * {{:​diplomky:​03_kolar.pdf|diplomová práce}} ​ Michala Koláře (2003) "​Sbírka úloh z mechaniky kontinua"​   * {{:​diplomky:​03_kolar.pdf|diplomová práce}} ​ Michala Koláře (2003) "​Sbírka úloh z mechaniky kontinua"​
mechanika.1569164435.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/22 17:00 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0