Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mechtest [2019/02/04 14:44]
lucky
mechtest [2019/02/22 10:38] (aktuální)
lucky
Řádek 13: Řádek 13:
 | DOLEŽALOVÁ ​ | Lenka  |  5  |  30  |  7  |  20  |  **62** ​ |  24  |  34  |   ​| ​ **120** ​ |  **A**   | | DOLEŽALOVÁ ​ | Lenka  |  5  |  30  |  7  |  20  |  **62** ​ |  24  |  34  |   ​| ​ **120** ​ |  **A**   |
 | DOSTÁLOVÁ ​ | Anežka ​ |  5  |  30  |  5  |  19,5  |  **60** ​ |  22  |  30  |   ​| ​ **112** ​ |  **A**   | | DOSTÁLOVÁ ​ | Anežka ​ |  5  |  30  |  5  |  19,5  |  **60** ​ |  22  |  30  |   ​| ​ **112** ​ |  **A**   |
-| DRDLA  | Marcel ​ |  5  |  22  |  5  |  ​ ​|  ​40  ​| ​ 12  |  24  |   ​| ​ **76**  |  **E**   |+| DRDLA  | Marcel ​ |  5  |  22  |  5  |  ​14,5  ​|  ​**47** ​ ​| ​ 12  |  24  |   ​| ​ **83**  |  **D**   |
 | DYLDINA ​ | Marina ​ |  5  |   ​| ​ 5  |   ​| ​ 10  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **10** ​ |  **F**   | | DYLDINA ​ | Marina ​ |  5  |   ​| ​ 5  |   ​| ​ 10  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **10** ​ |  **F**   |
 | FRÍDL ​ | Aleš  |  5  |  23  |  5  |   ​| ​ 33  |  16  |  20  |   ​| ​ **69** ​ |  **F**   | | FRÍDL ​ | Aleš  |  5  |  23  |  5  |   ​| ​ 33  |  16  |  20  |   ​| ​ **69** ​ |  **F**   |
Řádek 40: Řádek 40:
 | VLACHOPULOS ​  | Petr  |  5  |  29,5  |  7  |  19,5  |  **61** ​ |  14  |  22  |  15  |  **112** ​ |  **A**   | | VLACHOPULOS ​  | Petr  |  5  |  29,5  |  7  |  19,5  |  **61** ​ |  14  |  22  |  15  |  **112** ​ |  **A**   |
 | VOŠAHLÍKOVÁ ​ | Hana  |  5  |  10,5  |  4  |   ​| ​ 20  |  6  |  14  |   ​| ​ **40** ​ |  **F**   | | VOŠAHLÍKOVÁ ​ | Hana  |  5  |  10,5  |  4  |   ​| ​ 20  |  6  |  14  |   ​| ​ **40** ​ |  **F**   |
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  //14,3//  | ////  |  //​14,​6// ​ |  //​23,​9// ​ | ////  |  **80,1**  |    |+|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  //14,6//  | ////  |  //​14,​6// ​ |  //​23,​9// ​ | ////  |  **80,3**  |    |
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  //​15// ​ | ////  |  //​14// ​ |  //​23// ​ | ////  |  **84** ​ |    | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  //​15// ​ | ////  |  //​14// ​ |  //​23// ​ | ////  |  **84** ​ |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
mechtest.1549287852.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/04 14:44 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0