Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mechtest [2019/08/23 17:31]
lucky
mechtest [2019/08/29 15:55] (aktuální)
lucky
Řádek 15: Řádek 15:
 | DRDLA  | Marcel ​ |  5  |  22  |  5  |  14,5  |  **47** ​ |  12  |  24  |   ​| ​ **83** ​ |  **D**   | | DRDLA  | Marcel ​ |  5  |  22  |  5  |  14,5  |  **47** ​ |  12  |  24  |   ​| ​ **83** ​ |  **D**   |
 | DYLDINA ​ | Marina ​ |  5  |   ​| ​ 5  |   ​| ​ 10  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **10** ​ |  **F**   | | DYLDINA ​ | Marina ​ |  5  |   ​| ​ 5  |   ​| ​ 10  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **10** ​ |  **F**   |
-| FRÍDL ​ | Aleš  |  5  |  23  |  5  |  ​ ​|  ​42  ​| ​ 16  |  20  |   ​| ​ **78**  |  **E**   |+| FRÍDL ​ | Aleš  |  5  |  23  |  5  |  ​19,5  ​|  ​**53** ​ ​| ​ 16  |  20  |   ​| ​ **89**  |  **D**   |
 | GABČO ​ | Michal ​ |  5  |  15  |  5  |   ​| ​ 25  |  14  |   ​| ​  ​| ​ **39** ​ |  **F**   | | GABČO ​ | Michal ​ |  5  |  15  |  5  |   ​| ​ 25  |  14  |   ​| ​  ​| ​ **39** ​ |  **F**   |
 | GEORGIADIS ​ | Filippos ​ |  5  |  29,5  |  7  |  15  |  **57** ​ |  10  |  18  |   ​| ​ **85** ​ |  **D**   | | GEORGIADIS ​ | Filippos ​ |  5  |  29,5  |  7  |  15  |  **57** ​ |  10  |  18  |   ​| ​ **85** ​ |  **D**   |
Řádek 25: Řádek 25:
 | KALUSOVÁ ​ | Karolína ​ |  5  |  29,5  |  5  |  6  |  **46** ​ |  12  |  20  |   ​| ​ **78** ​ |  **E**   | | KALUSOVÁ ​ | Karolína ​ |  5  |  29,5  |  5  |  6  |  **46** ​ |  12  |  20  |   ​| ​ **78** ​ |  **E**   |
 | KOŘENEK ​ | Michal ​ |  5  |  29,5  |  5  |  6  |  **46** ​ |  20  |  28  |   ​| ​ **94** ​ |  **C**   | | KOŘENEK ​ | Michal ​ |  5  |  29,5  |  5  |  6  |  **46** ​ |  20  |  28  |   ​| ​ **94** ​ |  **C**   |
-| KUČERA ​ | Jonatan ​ |  5  |  1  |  5  |   ​| ​ 11  |  20  |   ​|   ​| ​ **31**  |  **F**   |+| KUČERA ​ | Jonatan ​ |  5  |  1  |  5  |   ​| ​ 11  |  20  |  ​22  ​|   ​| ​ **53**  |  **F**   |
 | LINHART ​ | Vojtěch ​ |  5  |  15,5  |  5  |  14  |  40  |  14  |  30  |   ​| ​ **84** ​ |  **D**   | | LINHART ​ | Vojtěch ​ |  5  |  15,5  |  5  |  14  |  40  |  14  |  30  |   ​| ​ **84** ​ |  **D**   |
 | LISNÍKOVÁ ​ | Soňa  |  5  |  30  |  5  |  20  |  **60** ​ |  16  |  26  |   ​| ​ **102** ​ |  **B**   | | LISNÍKOVÁ ​ | Soňa  |  5  |  30  |  5  |  20  |  **60** ​ |  16  |  26  |   ​| ​ **102** ​ |  **B**   |
Řádek 36: Řádek 36:
 | SLAMĚNÍK ​ | Lukáš ​ |  5  |  30  |  5  |  20  |  **60** ​ |  18  |  26  |   ​| ​ **104** ​ |  **B**   | | SLAMĚNÍK ​ | Lukáš ​ |  5  |  30  |  5  |  20  |  **60** ​ |  18  |  26  |   ​| ​ **104** ​ |  **B**   |
 | TOMKO  | Samuel ​ |  5  |  25  |  5  |  17  |  **52** ​ |  8  |  24  |   ​| ​ **84** ​ |  **D**   | | TOMKO  | Samuel ​ |  5  |  25  |  5  |  17  |  **52** ​ |  8  |  24  |   ​| ​ **84** ​ |  **D**   |
-| VALENTA ​ | Adam  |  5  |  28  |  5  |  ​3,5  |  **42**  |  10  |  18  |   ​| ​ **70**  |  **F**   |+| VALENTA ​ | Adam  |  5  |  28  |  5  |  ​19,5  |  **58**  |  10  |  18  |   ​| ​ **86**  |  **D**   |
 | VAŠINKA ​ | Dominik ​ |  5  |  30  |  9  |  20  |  **64** ​ |  18  |  34  |   ​| ​ **116** ​ |  **A**   | | VAŠINKA ​ | Dominik ​ |  5  |  30  |  9  |  20  |  **64** ​ |  18  |  34  |   ​| ​ **116** ​ |  **A**   |
 | VLACHOPULOS ​  | Petr  |  5  |  29,5  |  7  |  19,5  |  **61** ​ |  14  |  22  |  15  |  **112** ​ |  **A**   | | VLACHOPULOS ​  | Petr  |  5  |  29,5  |  7  |  19,5  |  **61** ​ |  14  |  22  |  15  |  **112** ​ |  **A**   |
 | VOŠAHLÍKOVÁ ​ | Hana  |  5  |  10,5  |  4  |   ​| ​ 20  |  6  |  14  |   ​| ​ **40** ​ |  **F**   | | VOŠAHLÍKOVÁ ​ | Hana  |  5  |  10,5  |  4  |   ​| ​ 20  |  6  |  14  |   ​| ​ **40** ​ |  **F**   |
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  //13,8//  | ////  |  //​14,​8// ​ |  //​23,​9// ​ | ////  |  **81,7**  |    | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  //14,8//  | ////  |  //​14,​8// ​ |  //​23,​9// ​ | ////  |  **83,2**  |    | 
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  //15//  | ////  |  //​14// ​ |  //23//  | ////  |  **84**  |    |+|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  //16//  | ////  |  //​14// ​ |  //22//  | ////  |  **85**  |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
mechtest.txt · Poslední úprava: 2019/08/29 15:55 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0