Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mechtest [2019/11/13 21:59]
lucky
mechtest [2019/11/13 22:00] (aktuální)
lucky
Řádek 46: Řádek 46:
 | VOŠAHLÍKOVÁ ​ | Hana  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ 0  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   | | VOŠAHLÍKOVÁ ​ | Hana  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ 0  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **0**  |  **F**   |
 | VÝKRUTA ​ | David  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ 0  |  16  |   ​| ​  ​| ​ **16** ​ |  **F**   | | VÝKRUTA ​ | David  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ 0  |  16  |   ​| ​  ​| ​ **16** ​ |  **F**   |
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  //#​DĚLENÍ/​0!//  | ////  |  //​15,​0// ​ |  ////  | ////  |  **9,​2** ​ |    | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ |  ////  | ////  |  //​15,​0// ​ |  ////  | ////  |  **9,​2** ​ |    | 
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  //#ČÍSLO!//  | ////  |  //​14// ​ |  ////  | ////  |  **12** ​ |    |+|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ |  ////  | ////  |  //​14// ​ |  ////  | ////  |  **12** ​ |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
mechtest.txt · Poslední úprava: 2019/11/13 22:00 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0