Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
referatydf [2019/08/22 07:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
referatydf [2020/02/03 04:00] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^ ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^
-Karolína Míčková | Aristotelova Fyzika a základní principy s ní spojené |  9.10.2018 ​ | +Raška Daniel ​Volta Galvani - spor o "​živočišnou elektřinu" ​|  16.10.2019  | 
-| Tomáš Hrdlička | Newton ​jeho vědecké spory s Leibnizem, Hookem a Huygensem ​|  16.10.2018  | +Tereza Hňoupková ​Christian Doppler ​|  ​30.10.2019  | 
-Machálek Libor Gregoriánská reforma kalendáře a její přijetí v českých zemích ​|  ​16.10.2018  | +Eva Faulhammerová ​Enrico Fermi  ​| ​ 6.11.2019  | 
-Cienciala Tomáš | Významní polští fyzikové - nejen Skłodowska a Kopernik ​|  ​23.10.2018 ​ | +Smetana Jakub John Dalton ​|  13.11.2019  | 
-| Valigura Petr | Einstein v Praze |  6.11.2018  | +Stehlík Jan Newton a jeho vědecké spory s Leibnizem, Hookem a Huygensem  ​|  20.11.2019  | 
-Valášková Dominika ​Kvantové počítače ​|  13.11.2018  | +Mošová Klára ​| Alfred Nobel a jeho cena za fyziku |  27.11.2019  | 
-Paculová Vendula ​Historie biofyziky ​|  20.11.2018  | +Závorková Natálie ​Optika - objev mikrosvěta |  4.12.2019  ​|| ​ |  |    |
-Václavková Adriana | Astronomie ve starověkém Řecku |  27.11.2018 ​ | +
-| Vašinka Dominik ​| Alfred Nobel a jeho cena za fyziku |  27.11.2018  | +
-Svačinová Veronika ​Historie pražského a olomouckého orloje |  4.12.2018 ​ | +
-| Heger Vítězslav | Objev galvanického článku ​|  4.12.2018  | +
-| Václav Prokůpek | Historický vývoj teorie o ploché Zemi |  4.12.2018 ​ | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-| Matyáš Černohous | Prokop Diviš |  4.12.2018 ​ | +
-| Matyáš Černohous | Prokop Diviš |  11.12.2018 ​ | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    |+
  
referatydf.1566452238.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/22 16:40 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0