Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
referatyfppv [2020/05/04 09:00]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
referatyfppv [2020/06/30 17:25] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
 | Alena Anna Kaločová | 19. Myšlení rychlé a pomalé |  16. 4. 2020  | | Alena Anna Kaločová | 19. Myšlení rychlé a pomalé |  16. 4. 2020  |
 | Eva Faulhammerová | Determinismus a svobodná vůle  |  23. 4. 2020  | | Eva Faulhammerová | Determinismus a svobodná vůle  |  23. 4. 2020  |
- 
- 
-|  |  |    | 
 | Žilinský Lukáš | Svoboda a intelektuální odpovědnost |  14.5  | | Žilinský Lukáš | Svoboda a intelektuální odpovědnost |  14.5  |
 | Adamčová Alexandra, Běloňová Tereza | Faktomluva |    | | Adamčová Alexandra, Běloňová Tereza | Faktomluva |    |
-|  |  |    | 
 | Heger Vítězslav,​ Dunová Tímea | Vliv technologií na člověka, dataismus |  21. 5. 2020  | | Heger Vítězslav,​ Dunová Tímea | Vliv technologií na člověka, dataismus |  21. 5. 2020  |
 +|  |  |    |
 +| David Výkruta | 7. Matematika a její význam pro přírodní vědy |    |
 +|  |  |    |
  
referatyfppv.txt · Poslední úprava: 2020/06/30 17:25 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0