Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
referatystr [2019/02/11 17:38]
lucky
referatystr [2019/04/01 09:40] (aktuální)
lucky
Řádek 5: Řádek 5:
 ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^ ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^
 | Lukáš Richterek | Úvodní seminář |  11. 2. 2019  | | Lukáš Richterek | Úvodní seminář |  11. 2. 2019  |
 +| Trdlicová Jana | Paradox klíče a zámku |  25. 3. 2019  |
 +| Vašinka Dominik | Fizeauův experiment |  1. 4. 2019  |
 +| Varsányiová Alexandra | Zrychlování,​ zpomalování a zastavování světla |  8. 4. 2019  |
 +| Doležalová Lenka | Minkowského,​ Loedelovy a Brehmovy diagramy |  15. 4. 2019  |
 +| Dostálová Anežka ​ | Odraz na pohybujícím se zrcadle a Fermatův princip |  29. 4. 2019  |
  
referatystr.1549903096.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/11 17:38 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0