Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
referatystr [2019/02/11 17:38]
lucky
referatystr [2019/02/12 10:30] (aktuální)
Řádek 5: Řádek 5:
 ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^ ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^
 | Lukáš Richterek | Úvodní seminář |  11. 2. 2019  | | Lukáš Richterek | Úvodní seminář |  11. 2. 2019  |
 +|  |  |    |
  
referatystr.1549903096.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/11 17:38 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0