Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
referatystr [2019/02/12 10:30]
referatystr [2019/04/01 09:40] (aktuální)
lucky
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vybraná témata ======
 +
 +Následující témata referátů z Teorie relativity již byla vybrána a měla by být přednesena v níže uvedených termínech:
 +
 +^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^
 +| Lukáš Richterek | Úvodní seminář |  11. 2. 2019  |
 +| Trdlicová Jana | Paradox klíče a zámku |  25. 3. 2019  |
 +| Vašinka Dominik | Fizeauův experiment |  1. 4. 2019  |
 +| Varsányiová Alexandra | Zrychlování,​ zpomalování a zastavování světla |  8. 4. 2019  |
 +| Doležalová Lenka | Minkowského,​ Loedelovy a Brehmovy diagramy |  15. 4. 2019  |
 +| Dostálová Anežka ​ | Odraz na pohybujícím se zrcadle a Fermatův princip |  29. 4. 2019  |
  
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0