Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
referatystr [2019/04/01 09:40]
lucky
referatystr [2020/07/12 07:47] (aktuální)
Řádek 10: Řádek 10:
 | Doležalová Lenka | Minkowského,​ Loedelovy a Brehmovy diagramy |  15. 4. 2019  | | Doležalová Lenka | Minkowského,​ Loedelovy a Brehmovy diagramy |  15. 4. 2019  |
 | Dostálová Anežka ​ | Odraz na pohybujícím se zrcadle a Fermatův princip |  29. 4. 2019  | | Dostálová Anežka ​ | Odraz na pohybujícím se zrcadle a Fermatův princip |  29. 4. 2019  |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +| Vlachopulos Petr | Machův princip |  16.3.2020 ​ |
 +|  |  |    |
 +| Slaměník Lukáš | Paradox dvojčat |  30.3.2019 ​ |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
  
referatystr.1554104407.txt.gz · Poslední úprava: 2019/04/01 09:40 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0