Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

referatystr [2020/01/01 13:22]
referatystr [2020/09/18 02:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vybraná témata ======
 +
 +Následující témata referátů z Teorie relativity již byla vybrána a měla by být přednesena v níže uvedených termínech:
 +
 +^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^
 +| Lukáš Richterek | Úvodní seminář |  11. 2. 2019  |
 +| Trdlicová Jana | Paradox klíče a zámku |  25. 3. 2019  |
 +| Vašinka Dominik | Fizeauův experiment |  1. 4. 2019  |
 +| Varsányiová Alexandra | Zrychlování,​ zpomalování a zastavování světla |  8. 4. 2019  |
 +| Doležalová Lenka | Minkowského,​ Loedelovy a Brehmovy diagramy |  15. 4. 2019  |
 +| Dostálová Anežka ​ | Odraz na pohybujícím se zrcadle a Fermatův princip |  29. 4. 2019  |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +| Vlachopulos Petr | Machův princip |  16.3.2020 ​ |
 +|  |  |    |
 +| Slaměník Lukáš | Paradox dvojčat |  30.3.2019 ​ |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
  
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0