Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

referatyvpsf [2020/01/01 22:46]
referatyvpsf [2020/09/24 06:29] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vybraná témata ======
 +
 +Následující témata referátů z předmětu //Vybrané problémy současné fyziky// (KEF/VPSF) zaměřená na astrofyziku a kosmologii již byla vybrána a měla by být přednesena v níže uvedených termínech. Pokud jste zamýšlel(a) stejné téma, které již bylo vybráno, vyberte si prosím jiné.
 +
 +^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^
 +| Olga Smetanová | Srážky galaxií |  6.11.2018 ​ |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
 +|  |  |    |
  
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0