Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
rukovet [2010/02/20 17:40]
lucky
rukovet [2010/02/20 17:41]
lucky
Řádek 20: Řádek 20:
    - **Zdvořile.** Pokud vám to nic neříká, následuje malý návod.<​code>​    - **Zdvořile.** Pokud vám to nic neříká, následuje malý návod.<​code>​
       Pane profesore, byl byste tak hodný a někdy si na mě udělal čas?       Pane profesore, byl byste tak hodný a někdy si na mě udělal čas?
-      Paní profesorko, mohla bych se někdy přijít zeptat na....? +      Paní profesorko, mohla bych se někdy přijít zeptat na....?</​code> ​Samozřejmě rozhoduje i tón řeči. Ruce z kapes ven, nejíst.
-      ​Samozřejmě rozhoduje i tón řeči. Ruce z kapes ven, nejíst.</​code>​+
    - **Prokázat snahu.** Pokud sami neplníte body 1., 3. a 4. výše uvedených základních předpokladů,​ je žádost o další individuální výuku drzostí. Pokud ale prokážete,​ že přes vaši pečlivou práci výsledky nejsou, rádi se vám pokusíme vyjít vstříc. Jak snahu prokázat? Konkrétním dotazem nebo problémem. Přijít např. s částečně rozpočítaným příkladem,​ kdy nevíte, jak dál. Pečlivě vedený zvýrazněný zápis, vypsané dotazy na konzultaci. Pokud jste nebyli nemocní, vaše problémy by se měly samozřejmě týkat aktuálního učiva. Co asi dokazujete učiteli, když přijdete s problémem k domácímu úkolu zadanému před 14 dny?    - **Prokázat snahu.** Pokud sami neplníte body 1., 3. a 4. výše uvedených základních předpokladů,​ je žádost o další individuální výuku drzostí. Pokud ale prokážete,​ že přes vaši pečlivou práci výsledky nejsou, rádi se vám pokusíme vyjít vstříc. Jak snahu prokázat? Konkrétním dotazem nebo problémem. Přijít např. s částečně rozpočítaným příkladem,​ kdy nevíte, jak dál. Pečlivě vedený zvýrazněný zápis, vypsané dotazy na konzultaci. Pokud jste nebyli nemocní, vaše problémy by se měly samozřejmě týkat aktuálního učiva. Co asi dokazujete učiteli, když přijdete s problémem k domácímu úkolu zadanému před 14 dny?
  
 **Mohou nastat případy, kdy ani svědomitá práce žáka a pomoc učitele nevede ke kýženému hodnocení. Potom je třeba věc přijmout, různí žáci jsou talentovaní v různých oblastech.** **Mohou nastat případy, kdy ani svědomitá práce žáka a pomoc učitele nevede ke kýženému hodnocení. Potom je třeba věc přijmout, různí žáci jsou talentovaní v různých oblastech.**
rukovet.txt · Poslední úprava: 2010/02/20 17:42 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0