Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skolstvi [2012/09/25 12:23]
lucky [Texty]
skolstvi [2012/09/25 12:28] (aktuální)
lucky [Texty]
Řádek 18: Řádek 18:
   * [[:​desatero|Komenského desatero ke šťastnému životu]]   * [[:​desatero|Komenského desatero ke šťastnému životu]]
   * [[:​data:​media:​didaktika.html|Analytická didaktika]] J. A. Komenského   * [[:​data:​media:​didaktika.html|Analytická didaktika]] J. A. Komenského
-  * [[http://​muj.optol.cz/​~richterek/​data/​media/​lacina.html|Aktuální problémy českého fyzikálního vzdělávání]] ​ – text doc. Aleše Laciny (PřF MU v Brně), publikován v //Čs. čas. fyz.// 2/2004, s. 92–97+  * [[:​lacina|Aktuální problémy českého fyzikálního vzdělávání]] ​ – text doc. Aleše Laciny (PřF MU v Brně), publikován v //Čs. čas. fyz.// 2/2004, s. 92–97
   * [[http://​www.stolzova.cz/​stolzova/​view.php?​cisloclanku=2006041801|Nezbytné učení zbytečnému]] - text Petra Kukala   * [[http://​www.stolzova.cz/​stolzova/​view.php?​cisloclanku=2006041801|Nezbytné učení zbytečnému]] - text Petra Kukala
   * Texty doc. Jindřicha Bečváře:   * Texty doc. Jindřicha Bečváře:
skolstvi.txt · Poslední úprava: 2012/09/25 12:28 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0