Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2018/11/19 23:25]
lucky [Publikace a projekty]
start [2018/11/19 23:26] (aktuální)
lucky [Publikace a projekty]
Řádek 50: Řádek 50:
     * {{  http://​www.zotero.org/​static/​images/​theme/​zotero.png?​100}} [[https://​www.zotero.org/​richterek|Seznam publikací]] na serveru Zotero (aplikace – rozšíření pro Firefox ke správě a ukládání citací)     * {{  http://​www.zotero.org/​static/​images/​theme/​zotero.png?​100}} [[https://​www.zotero.org/​richterek|Seznam publikací]] na serveru Zotero (aplikace – rozšíření pro Firefox ke správě a ukládání citací)
     * [[http://​scholar.google.com/​citations?​user=2rl-tooAAAAJ|Google Scholar profile]]     * [[http://​scholar.google.com/​citations?​user=2rl-tooAAAAJ|Google Scholar profile]]
-    * Erasmus+ KA2 projekt [[https://​sites.google.com/​view/​ka2project/​home|AROMA]]:​ „Digital Training Toolbox for Entrepreneurial Training in Augmented Reality, spoluřešitel +    * Erasmus+ KA2 projekt [[https://​sites.google.com/​view/​ka2project/​home|AROMA]]:​ „Digital Training Toolbox for Entrepreneurial Training in Augmented Reality, spoluřešitel 
-    * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000660 [[http://​didaktikapdf.upol.cz/​site/​|„Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí]],​ člen projektového týmu    +    * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000660 [[http://​didaktikapdf.upol.cz/​site/​|„Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí]], člen projektového týmu    
-    * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000669 „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel ​(PŘÍRODA), člen projektového týmu   +    * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000669 ​PŘÍRODA: ​„PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel, člen projektového týmu   
  
 ==== Minulé projekty ==== ==== Minulé projekty ====
start.txt · Poslední úprava: 2018/11/19 23:26 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0