Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/04/02 22:58]
lucky [Členství ve sdruženích a neziskových zájmových organizacích]
start [2019/09/27 19:40] (aktuální)
lucky [VŠ]
Řádek 28: Řádek 28:
 ==== Základní ==== ==== Základní ====
   * [[http://​www.zsrychnov.cz|ZŠ Masarykova Rychnov nad Kněžnou]] 1975-1983   * [[http://​www.zsrychnov.cz|ZŠ Masarykova Rychnov nad Kněžnou]] 1975-1983
-  * [[http://​www.spoluzaci.cz/​813381|Stránka třídy na serveru Spoluzaci.cz]] {{:​spoluzaci-logo.png}} ​+ 
 ==== Střední ==== ==== Střední ====
   * [[http://​www.grk.cz|Gymnázium F.M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou]] 1983-1987   * [[http://​www.grk.cz|Gymnázium F.M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou]] 1983-1987
-  * [[http://​www.spoluzaci.cz/​332551|Stránka třídy na serveru Spoluzaci.cz]] {{:​spoluzaci-logo.png}}+ 
 ==== VŠ ==== ==== VŠ ====
   * [[http://​www.upol.cz/​UP/​Struktura/​Prf/​sidlo.htm|Přírodovědecká fakulta UP Olomouc]], učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MATEMATIKA - FYZIKA, 1987-1992   * [[http://​www.upol.cz/​UP/​Struktura/​Prf/​sidlo.htm|Přírodovědecká fakulta UP Olomouc]], učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MATEMATIKA - FYZIKA, 1987-1992
-  * [[http://​www.spoluzaci.cz/​522973|Stránka skupiny na serveru Spoluzaci.cz]] {{:​spoluzaci-logo.png}} 
 ==== Externí PGS ==== ==== Externí PGS ====
   *  [[http://​www.sci.muni.cz|Přírodovědecká fakulta MU v Brně]], //Obecné otázky fyziky// (exaktní řešení Einsteinových rovnic v obecné teorii relativity),​ 1994-2000   *  [[http://​www.sci.muni.cz|Přírodovědecká fakulta MU v Brně]], //Obecné otázky fyziky// (exaktní řešení Einsteinových rovnic v obecné teorii relativity),​ 1994-2000
start.1554238688.txt.gz · Poslední úprava: 2019/04/02 22:58 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0