Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2019/04/02 22:44]
lucky [Členství ve sdruženích a neziskových zájmových organizacích]
start [2019/04/02 22:58] (aktuální)
lucky [Členství ve sdruženích a neziskových zájmových organizacích]
Řádek 79: Řádek 79:
   * amatérský sport (běžky, kolo, plavání) ​   * amatérský sport (běžky, kolo, plavání) ​
  
-===== Členství ve sdruženích ​a neziskových ​zájmových organizacích =====+===== Členství ve sdruženíchzájmových organizacích ​a ocenění ​===== 
 +  * Cena děkana PřF UP vynikajícím pedagogům (2014)
   * [[http://​www.aapt.org|American Association of Physics Teachers]] (od roku 1996)   * [[http://​www.aapt.org|American Association of Physics Teachers]] (od roku 1996)
   * [[http://​www.cstug.cz|Československé sdružení uživatelů TeXu (CSTUG)]] (od roku 1997)   * [[http://​www.cstug.cz|Československé sdružení uživatelů TeXu (CSTUG)]] (od roku 1997)
-  * [[http://​www.cck-cr.cz/​|Český červený kříž]] (od roku 1986, vyznamenání za obětavou činnost 2019)+  * [[http://​www.cck-cr.cz/​|Český červený kříž]] (od roku 1986)
      * [[http://​ck.czweb.org/​olomouc/​top2.html|Oblastní spolek Olomouc]]      * [[http://​ck.czweb.org/​olomouc/​top2.html|Oblastní spolek Olomouc]]
 +     * Vyznamenání za obětavou činnost (2019)
   * [[http://​www.girep.org|GIREP – International Research Group on Physics Teaching]] (od roku 2010)   * [[http://​www.girep.org|GIREP – International Research Group on Physics Teaching]] (od roku 2010)
   * [[http://​www.jcmf.cz/​|Jednota českých matematiků a fyziků]] (od roku 1995)   * [[http://​www.jcmf.cz/​|Jednota českých matematiků a fyziků]] (od roku 1995)
start.txt · Poslední úprava: 2019/04/02 22:58 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0