Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2019/09/27 19:40]
lucky [Střední]
start [2019/09/27 19:40] (aktuální)
lucky [VŠ]
Řádek 34: Řádek 34:
 ==== VŠ ==== ==== VŠ ====
   * [[http://​www.upol.cz/​UP/​Struktura/​Prf/​sidlo.htm|Přírodovědecká fakulta UP Olomouc]], učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MATEMATIKA - FYZIKA, 1987-1992   * [[http://​www.upol.cz/​UP/​Struktura/​Prf/​sidlo.htm|Přírodovědecká fakulta UP Olomouc]], učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MATEMATIKA - FYZIKA, 1987-1992
-  * [[http://​www.spoluzaci.cz/​522973|Stránka skupiny na serveru Spoluzaci.cz]] {{:​spoluzaci-logo.png}} 
 ==== Externí PGS ==== ==== Externí PGS ====
   *  [[http://​www.sci.muni.cz|Přírodovědecká fakulta MU v Brně]], //Obecné otázky fyziky// (exaktní řešení Einsteinových rovnic v obecné teorii relativity),​ 1994-2000   *  [[http://​www.sci.muni.cz|Přírodovědecká fakulta MU v Brně]], //Obecné otázky fyziky// (exaktní řešení Einsteinových rovnic v obecné teorii relativity),​ 1994-2000
start.txt · Poslední úprava: 2019/09/27 19:40 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0