Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/09/27 19:40]
lucky [VŠ]
start [2021/06/01 13:44] (aktuální)
lucky [Publikace a projekty]
Řádek 18: Řádek 18:
  
 ===== Osobní údaje ===== ===== Osobní údaje =====
 +{{ :​palicnik.jpg?​200|Skalní vyhlídka Paličník, Jizerské hory}}
   * Datum narození: 11. 3. 1969   * Datum narození: 11. 3. 1969
   * Místo narození: [[http://​www.rychnov-city.cz/​| Rychnov nad Kněžnou]]   * Místo narození: [[http://​www.rychnov-city.cz/​| Rychnov nad Kněžnou]]
   * Rodinný stav: ženatý od 19. 7. 1997 s {{:​sarka.jpg?​linkonly|Šárkou Dostálovou}} ([[http://​www.gytool.cz|Gymnázium Olomouc-Hejčín]])   * Rodinný stav: ženatý od 19. 7. 1997 s {{:​sarka.jpg?​linkonly|Šárkou Dostálovou}} ([[http://​www.gytool.cz|Gymnázium Olomouc-Hejčín]])
-  * Děti: 2 dcery - Pavla (* 9. 4. 1998) a Anna (* 9. 4. 2001)+  * Děti: 2 dcery - Pavla a Anna
  
 {{:​facebook-icon.png?​16|Facebooku }} Více fotografií je ke shlédnutí na [[http://​cs-cz.facebook.com/​lukas.richterek|Facebooku]] {{:​facebook-icon.png?​16|Facebooku }} Více fotografií je ke shlédnutí na [[http://​cs-cz.facebook.com/​lukas.richterek|Facebooku]]
- 
 ===== Vzdělání ===== ===== Vzdělání =====
 ==== Základní ==== ==== Základní ====
Řádek 47: Řádek 47:
  
 ===== Publikace a projekty ===== ===== Publikace a projekty =====
 +<​html>​
 +<div itemscope itemtype="​https://​schema.org/​Person"><​a itemprop="​sameAs"​ content="​https://​orcid.org/​0000-0002-2252-007X"​ href="​https://​orcid.org/​0000-0002-2252-007X"​ target="​orcid.widget"​ rel="​me noopener noreferrer"​ style="​vertical-align:​top;"><​img src="​https://​orcid.org/​sites/​default/​files/​images/​orcid_16x16.png"​ style="​width:​1em;​margin-right:​.5em;"​ alt="​ORCID iD icon">​https://​orcid.org/​0000-0002-2252-007X</​a></​div>​
 +</​html>​
 +    * Scopus ID: [[https://​www.scopus.com/​authid/​detail.uri?​authorId=55993191700|55993191700]]
     * {{  http://​www.zotero.org/​static/​images/​theme/​zotero.png?​100}} [[https://​www.zotero.org/​richterek|Seznam publikací]] na serveru Zotero (aplikace – rozšíření pro Firefox ke správě a ukládání citací)     * {{  http://​www.zotero.org/​static/​images/​theme/​zotero.png?​100}} [[https://​www.zotero.org/​richterek|Seznam publikací]] na serveru Zotero (aplikace – rozšíření pro Firefox ke správě a ukládání citací)
     * [[http://​scholar.google.com/​citations?​user=2rl-tooAAAAJ|Google Scholar profile]]     * [[http://​scholar.google.com/​citations?​user=2rl-tooAAAAJ|Google Scholar profile]]
-    * Erasmus+ KA2 projekt ​[[https://sites.google.com/view/ka2project/​home|AROMA]]: „Digital Training Toolbox for Entrepreneurial Training in Augmented Reality“, spoluřešitel +    * [[https://www.researchgate.net/profile/Lukas_Richterek|Profil na ResearchGate]] 
-    * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000660 [[http://​didaktikapdf.upol.cz/​site/​|„Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“]],​ člen projektového týmu    +    * Projekt ​OPVVV: ​Pregraduál II - Zkvalitňování přípravy budoucích ​učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci, člen projektového týmu
-    * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000669 PŘÍRODA: „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující ​učitel, člen projektového týmu   ​+
  
 ==== Minulé projekty ==== ==== Minulé projekty ====
 +  * Erasmus+ KA2 projekt [[https://​sites.google.com/​view/​ka2project/​home|AROMA]]:​ „Digital Training Toolbox for Entrepreneurial Training in Augmented Reality“, spoluřešitel
 +  * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000660 [[http://​didaktikapdf.upol.cz/​site/​|„Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“]],​ člen projektového týmu   
 +  * OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/​0.0/​0.0/​16_011/​0000669 PŘÍRODA: „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel“, člen projektového týmu   
   * Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/​2.2.00/​28.0168 ​ [[http://​mathscience.upol.cz|MATHSCIENCE]]:​ //"​Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech"//,​ člen projektového týmu  ​   * Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/​2.2.00/​28.0168 ​ [[http://​mathscience.upol.cz|MATHSCIENCE]]:​ //"​Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech"//,​ člen projektového týmu  ​
   * Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/​2.2.00/​18.0018 ​ [[http://​mofy.upol.cz|MOFYZ]]:​ //"​Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky"//,​ člen projektového týmu   * Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/​2.2.00/​18.0018 ​ [[http://​mofy.upol.cz|MOFYZ]]:​ //"​Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky"//,​ člen projektového týmu
start.1569606024.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/27 19:40 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0