Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
str_hodnoceni [2019/05/06 17:22]
lucky
str_hodnoceni [2020/06/04 11:48] (aktuální)
lucky
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Teorie relativity – hodnocení ====== ====== Teorie relativity – hodnocení ======
-Hodnocení plnění požadavků ke kolokviu ve školním roce 2018/2019.+Hodnocení plnění požadavků ke kolokviu ve školním roce 2019/2020. Docházka byla paušálně započtena všem.
  
 <​html>​ <​html>​
Řádek 6: Řádek 6:
 </​html>​ </​html>​
  
-^   ​^ ​  ​^ ​  ​^ ​ **Účast na cv.**  ^  **DCV** ​ ^  **Výstup u tabule** ​ ^  **Referát** ​ ^  **Test ​1**  ^  **Celkem** ​ ^  **Známka** ​  ^ +^   ​^ ​  ​^ ​  ​^ ​ **Účast na cv.**  ^  **DCV** ​ ^  **Výstup u tabule** ​ ^  **Referát** ​ ^  **Test** ​ ^  **Celkem** ​ ^  **Známka** ​  ^ 
-| BEKÁREK ​ | Antonín ​ | OPT  |   |   ​| ​  ​| ​  | ****  |  **0**  ​|  ​**nesplnil(a)** ​  | +| BEKÁREK ​ | Antonín ​ |  OPT  |  ​ ​|  ​22  ​|  ​ ​| ​  ​| ​ **28**  |  **60**  |  **splnil(a)**   | 
-| BOHÁČOVÁ ​ ​| ​Michaela ​ | NAN  ​| ​  ​| ​  |   | ****  ****  |  **0**  |  **nesplnil(a)**   | +JURÁŇ ​ ​| ​Filip  ​| ​ ​OFMF ​ ​| ​ 5  |  ​25  ​|  ​ ​| ​  ​|  **30**  |  **65**  |  **splnil(a)** ​  | 
-DOLEŽALOVÁ ​ ​| ​Lenka  ​| ​AFYZ  ​| ​ 5  |  ​20  ​|  ​ ​| ​ ​10  ​|  **28**  |  **70**  |  **splnil(a)** ​  | +KOUTNÝ ​ ​| ​Michal ​ ​| ​ ​NAN ​ ​| ​ 5  |  ​20  ​|  ​ ​| ​ 10  |  **28**  |  **68**  |  **splnil(a)** ​  | 
-DOSTÁLOVÁ ​ ​| ​Anežka ​ ​| ​OPT  ​| ​ 5  |  ​24  ​|  ​ ​| ​ 10  |  **16**  |  **62**  |  **splnil(a)** ​  | +MIHO  ​| ​Martin ​ ​| ​ AFYZ  |  ​ ​|  ​24  ​|  ​ ​| ​  ​| ​ **24**  |  **58**  |  **nesplnil(a)** ​  | 
-FRÍDL ​ ​| ​Aleš  | AFYZ  |   |   ​| ​  ​| ​  | ****  |  **0**  ​|  ​**nesplnil(a)** ​  | +MUSIL  ​| ​Denis  ​| ​ OFMF  |  5  |  ​25  ​|  ​ ​| ​  ​|  **34**  |  **69**  |  **splnil(a)** ​  | 
-| LINHART ​ ​| ​Vojtěch ​ | NAN  ​| ​  ​| ​  |   ​| ​  ​| ​****  |  **0**  |  **nesplnil(a)** ​  | +SLAMĚNÍK ​ ​| ​Lukáš ​ ​|  ​OFMF  ​| ​ 5  |  ​25  ​| ​ 5  |  10  |  **22**  |  **67**  |  **splnil(a)** ​  | 
-TRDLICOVÁ ​ ​| ​Jana  | OFMF  |  5  |  ​19  ​|  ​ ​| ​ ​10  ​|  **30**  |  **71**  |  **splnil(a)** ​  | +STUCHLÍK ​ ​| ​Vladimír ​ ​| ​ OFMF  |  5  |  ​23  ​| ​  |   |  **30**  |  **58**  |  **nesplnil(a)** ​  | 
-VALENTA ​ ​| ​Adam  ​| ​AFYZ  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ****  |  **0**  |  **nesplnil(a)** ​  | +VLACHOPULOS ​ ​| ​Petr  ​| ​ OFMF  |  5  |  ​24  ​| ​ 5  |  10  |  **20**  |  **64**  |  **splnil(a)** ​  | 
-| VARSÁNYIOVÁ ​ | Alexandra ​ | OPT  ​| ​ 5  |  ​23  ​| ​ 5  |  10  |  **18**  |  **61**  |  **splnil(a)** ​  | +VÝKRUTA ​ ​| ​David  ​| ​ ​OPT ​ ​| ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​|   ​| ​ **32**  |  **67**  |  **splnil(a)**   | 
-VAŠENKA ​ ​| ​Martin ​ | OFMF  |  5  ​|   |  ​ ​| ​ ​10  ​|  **24**  |  **45**  |  **nesplnil(a)** ​  | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:​ //  |  //27,6//  |  //64,0//  |    | 
-VAŠINKA ​ ​| ​Dominik ​ | OFMF  |  5  |  ​25  ​| ​ 5  |  10  |  **32**  |  **77**  |  **splnil(a)** ​  | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //Mediány: //  |  //28//  |  //65//  |    |
-VOZÁK ​ ​| ​Lukáš ​ ​| ​OFMF  ​| ​  ​  ​  ​|   | ****  |  **0**  |  **nesplnil(a)**   | +
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:​ //  |  //24,7//  |  //32,2//  |    | +
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //Mediány: //  |  //26//  |  //22//  |    |+
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
str_hodnoceni.1557156143.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/06 17:22 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0