Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
str_hodnoceni [2019/05/03 14:28]
lucky
str_hodnoceni [2019/05/06 17:22] (aktuální)
lucky
Řádek 17: Řádek 17:
 | VARSÁNYIOVÁ ​ | Alexandra ​ | OPT  |  5  |  23  |  5  |  10  |  **18** ​ |  **61** ​ |  **splnil(a)** ​  | | VARSÁNYIOVÁ ​ | Alexandra ​ | OPT  |  5  |  23  |  5  |  10  |  **18** ​ |  **61** ​ |  **splnil(a)** ​  |
 | VAŠENKA ​ | Martin ​ | OFMF  |  5  |   ​| ​ 6  |  10  |  **24** ​ |  **45** ​ |  **nesplnil(a)** ​  | | VAŠENKA ​ | Martin ​ | OFMF  |  5  |   ​| ​ 6  |  10  |  **24** ​ |  **45** ​ |  **nesplnil(a)** ​  |
-| VAŠINKA ​ | Dominik ​ | OFMF  |  5  |  ​20  ​| ​ 5  |  10  |  **32** ​ |  **72**  |  **splnil(a)** ​  |+| VAŠINKA ​ | Dominik ​ | OFMF  |  5  |  ​25  ​| ​ 5  |  10  |  **32** ​ |  **77**  |  **splnil(a)** ​  |
 | VOZÁK ​ | Lukáš ​ | OFMF  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ****  |  **0**  |  **nesplnil(a)** ​  | | VOZÁK ​ | Lukáš ​ | OFMF  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ****  |  **0**  |  **nesplnil(a)** ​  |
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:​ //  |  //​24,​7// ​ |  //31,8//  |    |+|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:​ //  |  //​24,​7// ​ |  //32,2//  |    |
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //Mediány: //  |  //​26// ​ |  //​22// ​ |    | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //Mediány: //  |  //​26// ​ |  //​22// ​ |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
str_hodnoceni.txt · Poslední úprava: 2019/05/06 17:22 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0