Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
str_hodnoceni [2020/06/04 11:48]
lucky
str_hodnoceni [2021/05/26 08:49] (aktuální)
lucky
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Teorie relativity – hodnocení ====== ====== Teorie relativity – hodnocení ======
-Hodnocení plnění požadavků ke kolokviu ve školním roce 2019/2020. Docházka byla paušálně započtena všem.+Hodnocení plnění požadavků ke kolokviu ve školním roce 2020/2021. Docházka byla paušálně započtena všem.
  
 <​html>​ <​html>​
Řádek 7: Řádek 7:
  
 ^   ​^ ​  ​^ ​  ​^ ​ **Účast na cv.**  ^  **DCV** ​ ^  **Výstup u tabule** ​ ^  **Referát** ​ ^  **Test** ​ ^  **Celkem** ​ ^  **Známka** ​  ^ ^   ​^ ​  ​^ ​  ​^ ​ **Účast na cv.**  ^  **DCV** ​ ^  **Výstup u tabule** ​ ^  **Referát** ​ ^  **Test** ​ ^  **Celkem** ​ ^  **Známka** ​  ^
-BEKÁREK ​ ​| ​Antonín ​ ​| ​ OPT  |  5  |  ​22  ​|  ​5  |   ​| ​ **28** ​ |  **60** ​ |  **splnil(a)** ​  | +DOVIČINOVÁ ​ ​| ​Monika ​ ​| ​ OPT  |  5  |  ​15  ​|  ​ ​| ​ 10  |  **22**  |  **59**  |  **splnil(a)** ​  | 
-| JURÁŇ ​ | Filip  |  OFMF  |  5  |  25  |  5  |   ​| ​ **30** ​ |  **65** ​ |  **splnil(a)** ​  | +GÜNTHER ​ ​| ​Tomáš ​ ​| ​ AFYZ  |  5  |   ​|  5  |   | ****  |  **10**  |  **nesplnil(a)** ​  | 
-| KOUTNÝ ​ | Michal ​ |  NAN  |  5  |  20  |  5  ​| ​ 10  |  **28**  |  **68**  |  **splnil(a)** ​  | +HAUSNER ​ ​| ​Michal ​ ​|  ​AFYZ  ​| ​ 5  |  ​19  ​|  ​ ​| ​ ​10  ​|  **38**  |  **79**  |  **splnil(a)** ​  | 
-MIHO  ​| ​Martin ​ ​| ​ AFYZ  |  5  |  ​24  ​|  5  |   ​| ​ **24**  |  **58**  |  **nesplnil(a)** ​  | +KORCANOVÁ ​ ​| ​Dominika ​ ​|  ​Fma-BImi ​ ​| ​ 5  |  ​19  ​|  ​ ​| ​ 10  |  **20**  |  **61**  |  **splnil(a)** ​  | 
-MUSIL  ​| ​Denis  ​|  ​OFMF  ​| ​ 5  |  ​25  ​|  ​ ​| ​  ​|  **34**  |  **69**  |  **splnil(a)** ​  | +PAKNIA ​ ​| ​Parsa  ​| ​ OFMF  |   ​  ​|   ​| ​  | ****  |  **0**  |  **nesplnil(a)** ​  | 
-SLAMĚNÍK ​ ​| ​Lukáš ​ ​|  ​OFMF  ​| ​ 5  |  ​25  ​|  ​ ​| ​ 10  |  **22**  |  **67**  |  **splnil(a)** ​  | +PATSCH ​ ​| ​Tomáš ​ ​|  ​SGO/​Newton ​ ​| ​ 5  |  ​18  ​| ​ 5  |   ​|  **34**  |  **62**  |  **splnil(a)** ​  | 
-STUCHLÍK ​ ​| ​Vladimír ​ ​| ​ OFMF  |  ​5  ​ ​23  ​|   ​| ​  ​| ​ **30**  |  **58**  |  **nesplnil(a)** ​  | +RŮŽIČKOVÁ ​ ​| ​Daniela ​ ​| ​ OPT  |  5  |  ​17  ​| ​ 5  |  ​10  ​|  **26**  |  **63**  |  **splnil(a)** ​  | 
-VLACHOPULOS ​ ​| ​Petr  ​|  ​OFMF  ​| ​ 5  |  ​24  ​| ​ 5  |  ​10  ​|  **20**  |  **64**  |  **splnil(a)** ​  | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:​ //  |  //28,0//  |  //47,7//  |    | 
-VÝKRUTA ​ ​| ​David  ​| ​ OPT  |  5  |  ​25  ​| ​ 5  |   ​|  **32**  |  **67**  |  **splnil(a)** ​  | +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //Mediány: //  |  //26//  |  //61//  |    ​
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //​Průměry:​ //  |  //27,6//  |  //64,0//  |    | +
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​ //Mediány: //  |  //28//  |  //65//  |    ​|+
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
str_hodnoceni.1591264135.txt.gz · Poslední úprava: 2020/06/04 11:48 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0