Témata referátů z STR

Tato strana obsahuje návrh možných témat referátů ke kolokviu z předmětu Teorie relativity (KEF/TR, KEF/TRU).

Rezervovaná témata

Seznam již vybraných témat a datum přednesení.

Zadání tématu semináře

Zde si prosím zapište z nabídky vybrané (případně jiné Vámi zvolené) téma referátu, Vaše jméno a datum, kdy s referátem vystoupíte.

Vaše příjmení a jméno:
Téma referátu:
Datum:

 

Podle zájmu lze zvolit i jiné téma související se speciální teorií relativity, níže uvedené body představují možné návrhy.

Při zpracování není nutné vycházet z mnoha pramenů, více odkazů chápejte spíše jako možné alternativy. Preferuje se zaměření na konkrétní, byť dílčí problém oproti širšímu, ale povrchnějšímu záběru.

 1. Aberace (Blatter a Greber, 1988;Gjurchinovski, 2004a;Peres, 1987;Votruba, 1977)
 2. Bellovy rakety (Gleeson, n.d.;Matsuda a Kinoshita, 2004;Redzic, 2008;Styer, 2007)
 3. Energie relativistického sférického kondenzátoru (Braga a Sophia, 2008)
 4. Fizeauův experiment (Clément, 1980)
 5. Hafeleův-Keatingův experiment (Hafele, 1972;Hafele a Keating, 1972;Schlegel, 1974)
 6. Dilatace času u zrychlených pohybů (Minguzzi, 2005;Moreau, 1992;Price, 2005)
 7. Michelsonův experiment (Handschy, 1982;Lagemann, 1959;Müller et al., 2003;Shankland, 1964)
 8. Minkowského, Loedelovy a Brehmovy diagramy (Benedetto, 2013;Brehme, 1962;Majerník a Richterek, 1999;Staunton a van Dam, 1980)
 9. Minkowského diagramy a srážky (Bokor, 2011)
 10. Machův princip (Votruba, 1977)
 11. Odraz na pohybujícím se zrcadle a Fermatův princip (Gjurchinovski, 2004b)
 12. Ověřování dilatace času (Chou et al., 2010;Gwinner et al., 2003)
 13. Ověřování vztahu E=mc2 (Bertozzi, 1964;Mutti et al., 2005;Topper a Vincent, 2007)
 14. Paradox dvojčat (Cranor, Heider a Price, 2000;Gruber a Price, 1997;Perrin, 1979;Staunton a van Dam, 1980;Votruba, 1977)
 15. Paradox klíče a zámku (Pierce, 2007)
 16. Henry Poincaré a vznik STR (Poincaré, 1906)
 17. Přijímání teorie relativity v českých zemích (Kolomý, 1995)
 18. Relativistický (an)harmonický oscilátor (Horenský, 1996;Huang, 1999;Moreau, Easther a Neutze, 1994)
 19. Relativistický Archimedův zákon (Jonsson, 2006;Matsas, 2003;Supplee, 1989)
 20. Sagnacův jev (Bajer, 2018;Tartaglia a Ruggiero, 2015)
 21. Transformace intenzity světla a prostorového úhlu (McKinley, 1979;McKinley, 1980)
 22. Teorie relativity a GPS (Ashby, 2002;Ashby, 2003)
 23. Thomasova precese (Dragan a Odrzygóźdź, 2013;Rȩbilas, 2014)
 24. Troutonův-Nobleův experiment (Bajer, 2018;Butler, 1968;Teukolsky, 1996;Votruba, 1977)
 25. Vzhled koule a nebeské sféry pro pohybujícího se pozorovatele (Kraus, 2000;Lagoute a Davoust, 1995;McKinley a Doherty, 1979;Scott a van Driel, 1971;Scott a van Driel, 1970;Suffern, 1988)
 26. Vzhled velkých rychle se pohybujících předmětů (Black et al., 2007;Deissler, 2005;Savage, Searle a McCalman, 2007;Scott a Viner, 1965;Terrell, 1959)
 27. Vzhled vlnoplochy v pohybujících se soustavách (Moreau, 1994)
 28. Zdánlivé nadsvětelné rychlosti rádiových zdrojů (Biretta, Moore a Cohen, 1986;Chodorowski, 2005;Moore et al., 1984)
 29. Zrychlování, zpomalování a zastavování světla (Bigelow, Lepeshkin a Boyd, 2003;Dvořák, 2003a;Dvořák, 2003a;Marangos, 2000;Scully a Zubairy, 2003)

Doporučená literatura

[Ashby, 2002]
Ashby, N. (2002). Relativity and the Global Positioning System. Phys. Today, roč. 55, č. 5, s. 41–47.
[Ashby, 2003]
Ashby, N. (2003). Relativity in the Global Positioning System. Living Reviews in Relativity [online]. Dostupné z: http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2003-1/.
[Benedetto, 2013]
Bajer, J. (2018). Optika 2. Olomouc: Vydavatelství Vladimír Chlup - chlup.net. ISBN 978-80-907098-0-5.
[Bajer, 2018]
Benedetto, E. et al. (2013). Some remarks about underused Loedel diagrams. Eur. J. Phys., roč. 34, č. 1, s. 67–74, doi:10.1088/0143-0807/34/1/67.
[Bertozzi, 1964]
Bertozzi, W. (1964). Speed and Kinetic Energy of Relativistic Electrons. Am. J. Phys., roč. 32, č. 7, s. 551–555, doi:10.1119/1.1970770.
[Bigelow, Lepeshkin a Boyd, 2003]
Bigelow, M. S., Lepeshkin, N. N. a Boyd, R. W. (2003). Superluminal and Slow Light Propagation in a Room-Temperature Solid. Science, roč. 301, č. 5630, s. 200–202, doi:10.1126/science.1084429.
[Biretta, Moore a Cohen, 1986]
Biretta, J. A., Moore, R. L. a Cohen, M. H. (1986). The evolution of the compact radio source in 3C 345. I – VLBI observations. Astrophysical Journal, roč. 308, s. 93–109, doi:10.1086/164481. Dostupné z: http://adsabs.harvard.edu/abs/1986ApJ...308...93B.
[Black et al., 2007]
Black, D. V. et al. (2007). Visualizing flat spacetime: Viewing optical versus special relativistic effects. Am. J. Phys., roč. 75, č. 6, s. 540–545, doi:10.1119/1.2730838.
[Blatter a Greber, 1988]
Blatter, H. a Greber, T. (1988). Aberration and Doppler shift: An uncommon way to relativity. Am. J. Phys., roč. 56, č. 4, s. 333–338, doi:10.1119/1.15633.
[Bokor, 2011]
Bokor, N. (2011). Analysing collisions using Minkowski diagrams in momentum space. Eur. J. Phys., roč. 32, č. 3, s. 773–782, doi:10.1088/0143-0807/32/3/013
[Braga a Sophia, 2008]
Braga, N. R. F. a Sophia, G. (2008). Relativistic energy of a moving spherical capacitor. Eur. J. Phys., roč. 29, č. 1, s. 85–89, doi:10.1088/0143-0807/29/1/008, arXiv:0711.4501 [physics.class-ph].
[Brehme, 1962]
Brehme, R. W. (1962). A Geometric Representation of Galilean and Lorentz Transformations. Am. J. Phys., roč. 30, č. 7, s. 489–496, doi:10.1119/1.1942081.
[Butler, 1968]
Butler, J. W. (1968). On the Trouton-Noble Experiment. Am. J. Phys., roč. 36, č. 11, s. 936–941, doi:10.1119/1.1974358.
[Clément, 1980]
Clément, G. (1980). Does the Fizeau experiment really test special relativity? Am. J. Phys., roč. 48, č. 12, s. 1059–1062, doi:10.1119/1.12305.
[Cranor, Heider a Price, 2000]
Cranor, M. B., Heider, E. M. a Price, R. H. (2000). A circular twin paradox. Am. J. Phys., roč. 68, č. 11, s. 1016–1020, doi:10.1119/1.1286313.
[Deissler, 2005]
Deissler, R. J. (2005). The appearance, apparent speed, and removal of optical effects for relativistically moving objects. Am. J. Phys., roč. 73, č. 7, s. 663–669, doi:10.1119/1.1866101.
[Dragan a Odrzygóźdź, 2013]
Dragan, A. a Odrzygóźdź, T. (2013). A half-page derivation of the Thomas precession. Am. J. Phys., roč. 81, č. 8, s. 631, doi:10.1119/1.4807564.
[Dvořák, 2003a]
Dvořák, V. (2003b). Zastavené světlo. Vesmír, roč. 82, č. 4, s. 203–206.
[Dvořák, 2003a]
Dvořák, V. (2003b). Světlo zastavené při pokojové teplotě? Vesmír, roč. 82, č. 6, s. 327.
[Gjurchinovski, 2004a]
Gjurchinovski, A. (2004). Aberration of light in a uniformly moving optical medium. Am. J. Phys., roč. 72, č. 7, s. 934–940, doi:10.1119/1.1648683.
[Gjurchinovski, 2004b]
Gjurchinovski, A. (2004b). Einstein’s mirror and Fermat’s principle of least time. Am. J. Phys., roč. 72, č. 10, s. 1325–1327, doi:10.1119/1.1778395.
[Gleeson, n.d.]
Gleeson, A. (n.d.). Lecture notes / Introduction to Modern Physics, kapitola 13. Dostupné z: http://www.ph.utexas.edu/ gleeson/notes341.html.
[Gruber a Price, 1997]
Gruber, R. P. a Price, R. H. (1997). Zero time dilation in an accelerating rocket. Am. J. Phys., roč. 65, č. 10, s. 979–980, doi:10.1119/1.18700
[Gwinner et al., 2003]
Gwinner, G. et al. (2003). Improved test of time dilation in special relativity. Phys. Rev. Lett., roč. 91, č. 19, 190403, doi:10.1103/PhysRevLett.91.190403.
[Hafele, 1972]
Hafele, J. C., 1972. Relativistic Time for Terrestrial Circumnavigations. Am. J. Phys., roč. 40, č. 1, s. 81–85, doi:10.1119/1.1986450.
[Hafele a Keating, 1972]
Hafele, J. C. a Keating, R. E. (1972). Around-the-World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains. Science, roč. 177, č. 4044, s. 168–170, doi:10.1126/science.177.4044.168.
[Handschy, 1982]
Handschy, M. A. (1982). Re-examination of the 1887 Michelson-Morley experiment. Am. J. Phys., roč. 50, č. 11, s. 987–990, doi:10.1119/1.12938.
[Horenský, 1996]
Horenský, R. (1996). Sbírka řešených úloh z teorie relativity. Dipl. práce, Olomouc: UP.
[Huang, 1999]
Huang, Y.-S. (1999). An alternative derivation of the equations of motion of the relativistic (an)harmonic oscillator. Am. J. Phys., roč. 67, č. 2, s. 142–145, doi:10.1119/1.19209.
[Chodorowski, 2005]
Chodorowski, M. J. (2005). Superluminal apparent motions in distant radio sources. Am. J. Phys., roč. 73, č. 7, s. 639–643, doi:10.1119/1.1858487.
[Chou et al., 2010]
Chou, C. W. et al. (2010). Optical Clocks and Relativity. Science, roč. 329, č. 5999, s. 1630–1633, doi:10.1126/science.1192720.
[Jonsson, 2006]
Jonsson, R. M. (2006). An intuitive approach to inertial forces and the centrifugal force paradox in general relativity. Am. J. Phys., roč. 74, č. 10, s. 905–916, doi:10.1119/1.2198880.
[Kolomý, 1995]
Kolomý, R. (1995). Jak byla přijímána teorie relativity v Čechách. Čs. čas. fyz., roč. 45, s. 366–371.
[Kraus, 2000]
Kraus, U. (2000). Brightness and color of rapidly moving objects: The visual appearance of a large sphere revisited. Am. J. Phys., roč. 68, č. 1, s. 56–60, doi:10.1119/1.19373.
[Lagemann, 1959]
Lagemann, R. (1959). Michelson on Measurement. Am. J. Phys., roč. 27, č. 3, s. 182–184, doi:10.1119/1.1934794.
[Lagoute a Davoust, 1995]
Lagoute, C. a Davoust, E. (1995). The interstellar traveler. Am. J. Phys., roč. 63, č. 3, s. 221–227, doi:10.1119/1.17958.
[Majerník a Richterek, 1999]
Majerník, V. a Richterek, L. (1999). Lorentzovy transformace trochu netradičně. Čs. čas. fyz., roč. 49, s. 305–318. Dostupné z: http://muj.optol.cz/richterek/lib/exe/fetch.php?media=ref_str:lorentz.pdf.
[Marangos, 2000]
Marangos, J. (2000). Faster than a speeding photon. Nature, roč. 406, č. 6793, s. 243–244, doi:10.1038/35018657.
[Matsas, 2003]
Matsas, G. E. A. (2003). Relativistic Archimedes law for fast moving bodies and the general-relativistic resolution of the “submarine paradox”. Phys. Rev. D, roč. 68, 027701, doi:10.1103/PhysRevD.68.027701.
[Matsuda a Kinoshita, 2004]
Matsuda, T. a Kinoshita, A. (2004). A Paradox of Two Space Ships in Special Relativity. AAPPS Bulletin, roč. 14, č. 1, s. 3–7. Dostupné z: http://studenci.fuw.edu.pl/~skfiz/stara/materialy/space_ships.pdf.
[McKinley a Doherty, 1979]
McKinley, J. M. a Doherty, P. (1979). In search of the ”starbow”: The appearance of the starfield from a relativistic spaceship. Am. J. Phys., roč. 47, č. 4, s. 309–316, doi:10.1119/1.11834.
[McKinley, 1979]
McKinley, J. M. (1979). Relativistic transformations of light power. Am. J. Phys., roč. 47, č. 7, s. 602–605, doi:10.1119/1.11762.
[McKinley, 1980]
McKinley, J. M. (1980). Relativistic transformation of solid angle. Am. J. Phys., roč. 48, č. 8, s. 612–614, doi:10.1119/1.12329.
[Minguzzi, 2005]
Minguzzi, E. (2005(. Differential aging from acceleration: An explicit formula. Am. J. Phys., roč. 73, č. 9, s. 876–880, doi:10.1119/1.1924490.
[Moore et al., 1984]
Moore, R. L. et al. (1984). Superluminal Acceleration of the New Component in 3C345 [online]. In: R. Fanti, K. I. Kellermann a G. Setti, eds. IAU Symposium. Dostupné z: http://adsabs.harvard.edu/abs/1984IAUS..110..109M.
[Moreau, 1992]
Moreau, W. (1992). Nonlocality in frequency measurements of uniformly accelerating observers. Am. J. Phys., roč. 60, č. 6, s. 561–564, doi:doi:10.1119/1.17125.
[Moreau, 1994]
Moreau, W. (1994). Wave front relativity. Am. J. Phys., roč. 62, č. 5, s. 426–429, doi:10.1119/1.17543.
[Moreau, Easther a Neutze, 1994]
Moreau, W., Easther, R. a Neutze, R. (1994). Relativistic (an)harmonic oscillator. Am. J. Phys., roč. 62, č. 6, s. 531–535, doi:10.1119/1.17513.
[Müller et al., 2003]
Müller, H. (2003). Modern Michelson-Morley experiment using cryogenic optical resonators. Physical Review Letters, roč. 91, 020401, doi:10.1103/PhysRevLett.91.020401.
[Mutti et al., 2005]
Mutti, P. et al. (2005). World Year of Physics: A direct test of E=mcˆ2. Nature, roč. 438, č. 7071, s. 1096–1097, doi:10.1038/4381096a.
[Peres, 1987]
Peres, A. (1987). Relativistic telemetry. Am. J. Phys., roč. 55, č. 6, s. 516–519,.doi:10.1119/1.15106.
[Perrin, 1979]
Perrin, R. (1979). Twin paradox: A complete treatment from the point of view of each twin. Am. J. Phys., roč. 47, č. 4, s. 317–319, doi:10.1119/1.11835.
[Pierce, 2007]
Pierce, E. (2007). The lock and key paradox and the limits of rigidity in special relativity. Am. J. Phys., roč. 75, č. 7, s. 610–614, doi:10.1119/1.2711827.
[Poincaré, 1906]
Poincaré, H. (1906). On the dynamics of the electron (english translation by Scott Walter). Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, roč. 21, s. 129–176. Dostupné z: http://henripoincarepapers.univ-lorraine.fr/chp/hp-pdf/hp1906rpen.pdf.
[Price, 2005]
Price, R. H. (2005). Projectiles, pendula, and special relativity. Am. J. Phys., roč. 73, č. 5, s. 433–438, doi:10.1119/1.1862632.
[Rȩbilas, 2014]
Rȩbilas, K. (2014). Thomas precession: where is the torque? Another solution to the problem. Eur. J. Phys., roč. 35, č. 6, 065027, doi:10.1088/0143-0807/35/6/065027.
[Redzic, 2008]
Redzic, D. V. (2008). Note on Dewan-Beran-Bell’s spaceship problem. Eur. J. Phys., roč. 29, č. 3, s. N11–N19, doi:10.1088/0143-0807/29/3/N02.
[Savage, Searle a McCalman, 2007]
Savage, C. M., Searle, A. a McCalman, L. (2007). Real Time Relativity: Exploratory learning of special relativity. Am. J. Phys., roč. 75, č. 9, s. 791–798, doi:10.1119/1.2744048.
[Schlegel, 1974]
Schlegel, R. (1974). Comments on the Hafele-Keating Experiment. Am. J. Phys., roč. 42, č. 3, s. 183–187, doi:10.1119/1.1987645.
[Scott a van Driel, 1970]
Scott, G. D. a van Driel, H. J. (1970). Geometrical Appearances at Relativistic Speeds. Am. J. Phys., roč. 38, č. 8, s. 971–977, doi:10.1119/1.1976550.
[Scott a van Driel, 1971]
Scott, G. D. a van Driel, M. R. (1971). Erratum: “Geometrical Appearances at Relativistic Speeds”, [Amer. J. Phys. 38, 971 (1970)]. Am. J. Phys., roč. 39, č. 1, s. 115., doi:10.1119/1.1976731.
[Scott a Viner, 1965]
Scott, G. D. a Viner, M. R. (1965). The Geometrical Appearance of Large Objects Moving at Relativistic Speeds. Am. J. Phys., roč. 33, č. 7, s. 534–536, doi:10.1119/1.1971890.
[Scully a Zubairy, 2003]
Scully, M. O. a Zubairy, M. S. (2003). Playing Tricks with Slow Light. Science, roč. 301, č. 5630, s. 181–182; doi:10.1126/science.1087097.
[Shankland, 1964]
Shankland, R. S. (1964). Michelson-Morley Experiment. Am. J. Phys., roč. 32, č. 1, s. 16–35; doi:10.1119/1.1970063.
[Staunton a van Dam, 1980]
Staunton, L. P. a van Dam, H. (1980). Graphical introduction to the special theory of relativity. Am. J. Phys., roč. 48, č. 10, s. 807–817; doi:doi:10.1119/1.12229.
[Styer, 2007]
Styer, D. F. (2007). How do two moving clocks fall out of sync? A tale of trucks, threads, and twins. Am. J. Phys., roč. 75, č. 9, s. 805–814; doi:10.1119/1.2733691;
[Suffern, 1988]
Suffern, K. G. (1988). The apparent shape of a rapidly moving sphere. Am. J. Phys., roč. 56, č. 8, s. 729–733; doi:10.1119/1.15511.
[Supplee, 1989]
Supplee, J. M. (1989). Relativistic buoyancy. Am. J. Phys., roč. 57, č. 1, s. 75–77; doi:10.1119/1.15875.
[Tartaglia a Ruggiero, 2015]
Tartaglia, A. a Ruggiero, M. L. (2015). The Sagnac effect and pure geometry. Am. J. Phys., roč. 83, č. 5, s. 427–432, doi:10.1119/1.4904319.
[Terrell, 1959]
Terrell, J. (1959). Invisibility of the Lorentz Contraction. Phys. Rev., roč. 116, č. 4, s. 1041–1045; doi:10.1103/PhysRev.116.1041.
[Teukolsky, 1996]
Teukolsky, S. A. (1996). The explanation of the Trouton-Noble experiment revisited. Am. J. Phys., roč. 64, č. 9, s. 1104–1109; doi:10.1119/1.18329.
[Topper a Vincent, 2007]
Topper, D. a Vincent, D. (2007). Einstein’s 1934 two-blackboard derivation of energy-mass equivalence. Am. J. Phys., roč. 75, č. 11, s. 978–983; doi:10.1119/1.2772277.
[Votruba, 1977]
Votruba, V. (1977). Základy speciální teorie relativity. Praha: Academia.

str_referaty.txt · Poslední úprava: 2018/04/26 09:25 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0