Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trua_hodnoceni [2018/04/30 22:24]
lucky
trua_hodnoceni [2019/04/25 13:32] (aktuální)
lucky
Řádek 2: Řádek 2:
 Hodnocení plnění požadavků k zápočtu a ke zkoušce. Hodnocení plnění požadavků k zápočtu a ke zkoušce.
  
-Vzhledem k vynechání praktického pozorování oblohy v části Astronomie ​byly hranice pro hodnocení sníženy následovně:​ +Vzhledem k vynechání praktického pozorování oblohy v části Astronomie ​bylo všem započteno 5 bodů, jako kdyby byl úkol splněn.
-  * 29 a méně ​bodů: F +
-  * 30–36: E +
-  * 37–43: D +
-  * 44–50: C +
-  * 51–57: B +
-  * 58 a více bodů: A+
  
 <​html>​ <​html>​
Řádek 14: Řádek 8:
 </​html>​ </​html>​
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **Účast** ​ |  **Projekt** ​ |  **Obloha** ​ |  **Pevn. pozn.** ​ |  **DCV** ​ |  **Zápočet** ​  ​| ​ **T. A**  |  **T. TR**  |  **Ústní** ​ |  **Celkem** ​ |  **Známka** ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **Účast** ​ |  **Projekt** ​ |  **Obloha** ​ |  **Pevn. pozn.** ​ |  **DCV** ​ |  **Zápočet** ​  ​| ​ **T. A**  |  **T. TR**  |  **Ústní** ​ |  **Celkem** ​ |  **Známka** ​  |
-BARTOŇ ​ ​| ​David  ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​10  ​| ​ **27** ​ |  ​ ​|  ​ ​| ​  ​| ​ **42**  |  **D**   | +DANEL  ​| ​Rostislav ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​ ​| ​ **27** ​ |  ​14  ​|  ​11  ​| ​  ​| ​ **52**  |  **C**   | 
-BĚLOŇOVÁ ​ ​| ​Tereza ​ ​| ​ F- ​| ​ 5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  9,5  ​| ​ **26,5**  |  ​10  ​|  ​ ​| ​  ​| ​ **44,5**  |  **C**   | +DOVIČINOVÁ ​ ​| ​Monika ​ |  OPT  |   ​| ​  ​| ​ 5  |   ​| ​   |  5  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **5**  |  **F**   | 
-CIENCIALA ​ ​| ​Tomáš ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  10  |  **27**  |  ​16  ​|  ​15  ​| ​  ​| ​ **58**  |  **A**   | +| GOTTWALDOVÁ ​ | Klaudie ​ ​| ​ F-BI  ​| ​ 5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  9  |  **31**  |  ​5,5  ​|  ​10  ​| ​  ​| ​ **47**  |  **D**   | 
-HRDLIČKA  ​| ​Tomáš ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​9,5  ​| ​ **26,5**  |  ​16  ​|  ​18  ​| ​  ​| ​ **60,5**  |  **A**   | +HRUBÁ ​ ​| ​Michaela ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  10  |  **32**  |  ​15  ​|  ​ ​| ​  ​| ​ **56**  |  **B**   | 
-LAMICH ​ ​| ​Tomáš ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |   ​|  **17**  |  10  |  ​13  ​| ​  ​| ​ **40**  |  **D**   | +IVANIČ  | Jakub  ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​10  ​| ​ **32**  |  ​12  ​|  ​13  ​| ​  ​| ​ **57**  |  **B**   | 
-ONDRAČKOVÁ ​ ​| ​Monika ​ ​|  ​MV-F  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​9,5  |  **26,5**  |  ​ ​|  ​ ​| ​  ​| ​ **44,5**  |  **C**   | +JOHN  ​| ​Jiří ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​10  ​|  **32**  |  10  |  ​14  ​| ​  ​| ​ **56**  |  **B**   | 
-RŮŽICA ​ ​| ​Lukáš ​ ​|  ​MV-F  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​ ​| ​ **26**  |  ​ ​|  ​ ​| ​  ​| ​ **33**  |  **E**   | +KRISTEK ​ ​| ​Jozef  ​|  ​CH-F  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​7  |  **29** ​ |  12,​5  ​|  15  |   |  **57**  |  **B**   | 
-SEMÉNKOVÁ ​ ​| ​Kristýna ​ ​|  ​MV-F  |  5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  10  |  **27**  |  ​ ​| ​ 5  |   ​| ​ **35**  |  **E**   | +| KUFOVÁ ​ | Anna  |  F-M  |  ​ ​| ​ 10  |  5  |  2  |  10  |  **32**  |  ​13  ​|  ​14  ​| ​  ​| ​ **59**  |  **B**   | 
-|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //25,4//  | ////  |  //10,1//  | ////  |  //44,7//  |    | +| RAŠKA ​ | Daniel ​ |  F-Z  |  5  |  10  |  5  |  2  |  5,5  ​| ​ **28** ​ |  15  |  12  |   ​| ​ **55**  |  **C**   | 
-|   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //26//  | ////  |  //9//  | ////  |  //43//  |    |+ŠINDLER ​ ​| ​Patrik ​ ​| ​ F-M  ​| ​ 5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  ​10  ​| ​ **32**  |  ​11,5  ​|  ​14  ​| ​  ​| ​ **58**  |  **B**   | 
 +TRČÁLEK ​ ​| ​David  ​| ​ F-M  ​| ​ 5  |  10  |  ​ ​| ​ 2  |  10  |  **32**  |  ​11  |  14  |   ​| ​ **57** ​ |  **B**   | 
 +| VLACHOPULOS ​ | Petr  |  OFMF  ​| ​ 5  |   |  5  |   ​| ​ 7,​5  ​|  **18**  ​|   ​| ​  ​| ​  |  **18**  |  **F**   | 
 +|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //27,5//  |  //11,9//  |  //12,6//  | ////  |  //48,1//  |    | 
 +|   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //32//  |  //12//  |  //14//  | ////  |  //56//  |   ​
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
  
trua_hodnoceni.txt · Poslední úprava: 2019/04/25 13:32 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0