Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trua_hodnoceni [2019/04/25 13:32]
lucky
trua_hodnoceni [2020/06/09 12:51] (aktuální)
lucky
Řádek 2: Řádek 2:
 Hodnocení plnění požadavků k zápočtu a ke zkoušce. Hodnocení plnění požadavků k zápočtu a ke zkoušce.
  
-Vzhledem k vynechání praktického pozorování oblohy v části Astronomie ​bylo všem započteno 5 bodů, jako kdyby byl úkol splněn.+Vzhledem k vynechání praktického pozorování, projektu a návštěvy Pevnosti poznání ​oblohy v části Astronomie ​byly všem tyto položky ​započteny, jako kdyby byl úkol splněn. Splnění účasti na CV za plný počet bodů je vázáno na odevzdání úlohy „k tabuli“. Podmínky zápočtu mají splněny všichni, body se započítávají do celkového hodnocení.
  
 <​html>​ <​html>​
Řádek 8: Řádek 8:
 </​html>​ </​html>​
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **Účast** ​ |  **Projekt** ​ |  **Obloha** ​ |  **Pevn. pozn.** ​ |  **DCV** ​ |  **Zápočet** ​  ​| ​ **T. A**  |  **T. TR**  |  **Ústní** ​ |  **Celkem** ​ |  **Známka** ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​ **Účast** ​ |  **Projekt** ​ |  **Obloha** ​ |  **Pevn. pozn.** ​ |  **DCV** ​ |  **Zápočet** ​  ​| ​ **T. A**  |  **T. TR**  |  **Ústní** ​ |  **Celkem** ​ |  **Známka** ​  |
-DANEL  ​| ​Rostislav ​ ​| ​ F- ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  5  |  **27**  |  ​14  ​|  ​11  ​| ​  ​|  **52**  |  **C**   | +BERGOVÁ ​ ​| ​Barbora ​ ​| ​ F-BI  ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  ​9,5  |  **32**  |  ​12  ​|  ​12  ​| ​****  ​|  **56**  |  **B**   | 
-DOVIČINOVÁ ​ ​| ​Monika ​ ​|  ​OPT  ​| ​  ​  ​|  5  |   ​   |  ​ ​| ​  ​  ​|   ​| ​ **5**  |  **F**   | +HROUZKOVÁ ​ ​| ​Tereza ​ ​|  ​F-M  ​| ​ ​5  ​ ​10  ​|  5  |  ​2  ​ ​10  ​|  ​**32** ​ ​| ​ ​6  ​ ​10  ​|   ​| ​ **48**  |  **D**   | 
-GOTTWALDOVÁ ​ ​| ​Klaudie ​ ​|  ​F-BI  ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  9  |  **31**  |  ​5,5  ​|  ​10  ​| ​  ​| ​ **47**  |  **D**   | +CHARVÁT ​ ​| ​Josef  ​|  ​MV- ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  9,5  ​| ​ **32**  |  ​ ​|  ​14  ​| ​  ​| ​ **46**  |  **D**   | 
-HRUBÁ ​ ​| ​Michaela ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  5  |  2  |  ​10  ​|  **32**  |  ​15  ​ ​9  ​|   ​| ​ **56**  |  **B**   | +JANŠTOVÁ ​ ​| ​Lucie  ​| ​ F-M  |  ​2,5  |  10  |  5  |  2  |   ​|  **20**  |   ​  ​|   ​| ​ **20**  |  **F**   | 
-IVANIČ  | Jakub  ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  ​12  ​|  ​13  ​| ​  ​| ​ **57**  |  **B**   | +KOČIŠOVÁ ​ ​| ​Patricie ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  ​10  ​|  ​18  ​| ​  ​| ​ **60**  |  **B**   | 
-JOHN  ​| ​Jiří ​ ​| ​ F-M  ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  ​10  ​| ​ **32** ​ |  ​10  ​|  ​14  ​| ​  ​| ​ **56**  |  **B**   | +KOLÁŘOVÁ ​ ​| ​Adriana ​ ​|  ​MV-F  |  5  |  10  |  5  |  2  |  ​9,5  ​| ​ **32** ​ |  ​ ​|  ​16  ​| ​  ​| ​ **54**  |  **C**   | 
-KRISTEK ​ ​| ​Jozef  ​|  ​CH-F  |  5  |  10  |  5  |  2  |  ​ ​| ​ **29**  |  ​12,5  ​|  ​15  ​| ​  ​| ​ **57**  |  **B**   | +KUTNAROVÁ ​ ​| ​Alice  ​| ​ F-M  ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  ​10  ​| ​ **32**  |  ​ ​|  ​14  ​| ​  ​| ​ **52**  |  **C**   | 
-KUFOVÁ ​ ​| ​Anna  ​| ​ F- ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  ​13  ​| ​ 14  |   ​| ​ **59**  |  **B**   | +MICHALCOVÁ ​ ​| ​Jana  ​| ​ F- ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  ​ ​| ​ 14  |   ​| ​ **54**  |  **C**   | 
-RAŠKA ​ ​| ​Daniel ​ ​| ​ F-Z  |  5  |  10  |  5  |  2  |  ​5,5  |  **28**  |  ​15  ​| ​ 12  |   ​| ​ **55**  |  **C**   | +PALOVSKÝ ​ ​| ​Ondřej ​ ​| ​ F-Z  |  5  |  10  |  5  |  2  |  ​9,5  |  **32**  |  ​14  ​| ​ 12  |   ​| ​ **58**  |  **B**   | 
-| ŠINDLER ​ ​| ​Patrik ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  5  |  2  |  ​10  ​| ​ **32**  |  ​11,5  ​|  ​14  ​| ​  ​| ​ **58**  |  **B**   | +| ŠAFEK  ​| ​Michal ​ ​| ​ F-M  |  5  |  10  |  5  |  2  |  ​ ​| ​ **30**  |  ​ ​|  ​18  ​| ​  ​| ​ **50**  |  **C**   | 
-TRČÁLEK ​ ​| ​David  ​| ​ F- ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  ​11  ​|  ​14  ​| ​  ​| ​ **57**  |  **B**   | +ŠLITROVÁ ​ ​| ​Tereza ​ ​| ​ F-BI  ​| ​ 5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  ​10  ​|  ​16  ​| ​  ​| ​ **58**  |  **B**   | 
-VLACHOPULOS ​ ​| ​Petr  ​|  ​OFMF  ​| ​ 5  |   ​|  5  |   ​|  ​7,5  ​| ​ **18**  |   ​  ​|   ​| ​ **18**  |  **F**   | +VÁCLAVCOVÁ ​ ​| ​Tereza ​ ​|  ​F-Z  ​| ​ 5  |  ​10  ​|  5  |  ​2  ​|  ​10  ​| ​ **32**  |  ​10  ​ ​16  ​|   ​| ​ **58**  |  **B**   | 
-|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //27,5//  |  //11,9//  |  //12,6//  | ////  |  //48,1//  |    | +|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //30,7//  |  //7,2//  |  //14,8//  | ////  |  //50,7//  |    | 
-|   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //​32// ​ |  //12//  |  //14//  | ////  |  //56//  |   ​+|   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //​32// ​ |  //7//  |  //15//  | ////  |  //54//  |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
  
trua_hodnoceni.1556191925.txt.gz · Poslední úprava: 2019/04/25 13:32 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0