Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trua_hodnoceni [2020/06/03 15:48]
lucky
trua_hodnoceni [2020/06/09 12:51] (aktuální)
lucky
Řádek 18: Řádek 18:
 | PALOVSKÝ ​ | Ondřej ​ |  F-Z  |  5  |  10  |  5  |  2  |  9,5  |  **32** ​ |  14  |  12  |   ​| ​ **58** ​ |  **B**   | | PALOVSKÝ ​ | Ondřej ​ |  F-Z  |  5  |  10  |  5  |  2  |  9,5  |  **32** ​ |  14  |  12  |   ​| ​ **58** ​ |  **B**   |
 | ŠAFEK ​ | Michal ​ |  F-M  |  5  |  10  |  5  |  2  |  8  |  **30** ​ |  2  |  18  |   ​| ​ **50** ​ |  **C**   | | ŠAFEK ​ | Michal ​ |  F-M  |  5  |  10  |  5  |  2  |  8  |  **30** ​ |  2  |  18  |   ​| ​ **50** ​ |  **C**   |
-| ŠLITROVÁ ​ | Tereza ​ |  F-BI  |  5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  10  |   ​|   ​| ​ **42**  |  **D**   |+| ŠLITROVÁ ​ | Tereza ​ |  F-BI  |  5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  10  |  ​16  ​|   ​| ​ **58**  |  **B**   |
 | VÁCLAVCOVÁ ​ | Tereza ​ |  F-Z  |  5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  10  |  16  |   ​| ​ **58** ​ |  **B**   | | VÁCLAVCOVÁ ​ | Tereza ​ |  F-Z  |  5  |  10  |  5  |  2  |  10  |  **32** ​ |  10  |  16  |   ​| ​ **58** ​ |  **B**   |
-|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //​30,​7// ​ |  //​7,​2// ​ |  //14,7//  | ////  |  //49,3//  |    | +|   ​| ​  ​| ​ //​Průměry:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //​30,​7// ​ |  //​7,​2// ​ |  //14,8//  | ////  |  //50,7//  |    | 
-|   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //​32// ​ |  //7//  |  //14//  | ////  |  //52//  |    |+|   ​| ​  ​| ​ //​Mediány:// ​ | ////  | ////  | ////  | ////  | ////  |  //​32// ​ |  //7//  |  //15//  | ////  |  //54//  |    |
 <​html>​ <​html>​
 </​center>​ </​center>​
 </​html>​ </​html>​
  
trua_hodnoceni.txt · Poslední úprava: 2020/06/09 12:51 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0