Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vpsf_referaty [2014/09/21 13:56] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Témata referátů ======
 +Tato strana obsahuje návrh možných témat referátů k zápočtu z předmětu //Vybrané problémy fyziky// (KEF/VPSF).
 +
 +===== Rezervovaná témata =====
 +[[referatyvpsf|Seznam]] již vybraných témat a datum přednesení.
 +
 +
 +===== Zadání tématu semináře =====
 +Zde si prosím zapište z nabídky vybrané (případně jiné Vámi zvolené) téma referátu, Vaše jméno a datum, kdy s referátem vystoupíte. ​
 +
 +<​html>​
 +<div style="​width:​ 90%; text-align: left">​
 +<form name="​zadani"​ id="​zadani"​ action="​refervpsf.php"​ method="​post">​
 +<​table>​
 +<!-- student -->
 +<tr>
 +<td width="​30%"><​font color="#​800000">​Vaše příjmení a jméno:</​font></​td>​
 +<​td><​input type="​text"​ size="​30"​ id="​student"​ name="​student"/></​td>​
 +</tr>
 +<!-- tema -->
 +<tr>
 +<td width="​30%"><​font color="#​800000">​Téma referátu:</​font></​td>​
 +<​td><​input type="​text"​ size="​30"​ id="​tema"​ name="​tema"/></​td>​
 +</tr>
 +<!-- datum -->
 +<tr>
 +<td width="​30%"​ valign="​top"><​font color="#​800000">​Datum:</​font></​td>​
 +<​td><​input type="​text"​ size="​10"​ id="​datum"​ name="​datum"/></​td>​
 +</tr>
 +</​table>​
 +<p align="​center">​
 +<input type="​submit"​ value="​Zadat údaje"​ name="​submit"/>&​nbsp;​
 +<input type="​reset"​ value="​Vymazat údaje formuláře"​ onclick="​document.zadani.student.focus()"/> ​
 +</p>
 +</​form>​
 +</​div>​
 +</​html>​
  
vpsf_referaty.txt · Poslední úprava: 2014/09/21 13:56 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0