Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
vyuka [2019/09/21 23:06]
lucky [Zimní semestr]
vyuka [2019/09/21 23:17]
lucky [Zimní semestr]
Řádek 44: Řádek 44:
  
 Předmět vyučuji společně s [[http://​afnet.upol.cz/​kef/​cs/​roman-kubinek|doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc.]] Předmět vyučuji společně s [[http://​afnet.upol.cz/​kef/​cs/​roman-kubinek|doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc.]]
-  * {{:kef_fybc.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury+  * {{:kef_fych1.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury
   * [[http://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV a s průběžným hodnocením ​   * [[http://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV a s průběžným hodnocením ​
   * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}}   * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}}
vyuka.txt · Poslední úprava: 2020/08/25 11:51 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0