Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vyuka [2018/08/28 22:02]
lucky [Vybrané bakalářské práce]
vyuka [2019/06/27 11:46] (aktuální)
lucky
Řádek 225: Řádek 225:
  
 === Seminář z matematiky pro fyziky (KEF/PMN2) === === Seminář z matematiky pro fyziky (KEF/PMN2) ===
-seminář společně s Janem Říhou ​a Františkem Látalem, letní semestr, 3h/týden+seminář společně s Janem Říhou, letní semestr, 3h/týden
  
   * Numerické řešení rovnic (půlení intervalu a regula falsi):   * Numerické řešení rovnic (půlení intervalu a regula falsi):
     * Soubory pro GNU Octave/​Matlab:​ {{:​pmn2:​pulint.m|pulint.m}},​ {{:​pmn2:​regula_falsi.m|regula_falsi.m}}     * Soubory pro GNU Octave/​Matlab:​ {{:​pmn2:​pulint.m|pulint.m}},​ {{:​pmn2:​regula_falsi.m|regula_falsi.m}}
     * Soubory pro Python: {{:​pmn2:​pulint.py|}},​ {{:​pmn2:​regula_falsi.py|regula_falsi.py}}     * Soubory pro Python: {{:​pmn2:​pulint.py|}},​ {{:​pmn2:​regula_falsi.py|regula_falsi.py}}
 +    * Soubory pro systém Mathematica (a jejich PDF): {{:​pmn2:​smes_fyzika.nb|}} ({{:​pmn2:​smes_fyzika.pdf|}}),​ {{:​pmn2:​bisectionmethod.pdf|}} ​
 +    * Soubory pro Excel: {{:​pmn2:​bisekce.xlsx|}},​ {{:​pmn2:​reg_falsi.xlsx|}}
   * Numerické řešení diferenciálních rovnic (Eulerova a R-K metoda 2. řádu):   * Numerické řešení diferenciálních rovnic (Eulerova a R-K metoda 2. řádu):
     * Soubory pro GNU Octave/​Matlab:​ {{:​pmn2:​kmity_eu.m|kmity_eu.m}},​ {{:​pmn2:​kmity_rg.m|kmity_rg.m}}     * Soubory pro GNU Octave/​Matlab:​ {{:​pmn2:​kmity_eu.m|kmity_eu.m}},​ {{:​pmn2:​kmity_rg.m|kmity_rg.m}}
     * Soubory pro Python: {{:​pmn2:​kmity_eu.py|kmity_eu.py}},​ {{:​pmn2:​kmity_rg.py|kmity_rg.py}}     * Soubory pro Python: {{:​pmn2:​kmity_eu.py|kmity_eu.py}},​ {{:​pmn2:​kmity_rg.py|kmity_rg.py}}
 +    * Soubory pro systém Mathematica (a jejich PDF): {{:​pmn2:​odepokusy.nb|}} ({{:​pmn2:​odepokusy.pdf|}})
 +    * Soubory pro systém Excel: {{:​pmn2:​euler.xlsx|}}
   * Fitování experimentálních dat:   * Fitování experimentálních dat:
     * Soubor pro GNU Octave/​Matlab:​ {{:​pmn2:​fitovani.m|fitovani.m}} ​     * Soubor pro GNU Octave/​Matlab:​ {{:​pmn2:​fitovani.m|fitovani.m}} ​
     * Soubor pro Python: {{:​pmn2:​fitovani.py|fitovani.py}}     * Soubor pro Python: {{:​pmn2:​fitovani.py|fitovani.py}}
-  ​Domácí cvičení +    ​* * Soubory pro Mathematicu: {{:pmn2:​fitovani.nb|}} ({{:pmn2:​fitovani.pdf|}}), {{:pmn2:​fitovani2.nb|}} ({{:pmn2:​fitovani2.pdf|}}
-    ​DCV1: {{:kef_pmn2_dcv1.pdf|numerické řešení rovnic}}  +  * Domácí cvičení jsou v systému [[http://​moodle.upol.cz|Moodle]]
-    * DCV2: {{:kef_pmn2_dcv2.pdf|numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic}} +
-    * DCV3: {{:kef_pmn2_dcv3.pdf|fitování experimentálních dat}}{{:data.zip|soubory s daty}} +
   * Studijní texty a materiály   * Studijní texty a materiály
     * Šedivý, P. (1996). //​{{:​numer_metod.pdf|Užití numerických metod při řešení rovnic ve fyzikálních úlohách}}//​. Hradec Králové: MAFY.      * Šedivý, P. (1996). //​{{:​numer_metod.pdf|Užití numerických metod při řešení rovnic ve fyzikálních úlohách}}//​. Hradec Králové: MAFY. 
Řádek 318: Řádek 320:
  
 ===== Vybrané diplomové práce ===== ===== Vybrané diplomové práce =====
 +  * //Olga Smetanová//:​ {{:​diplomky:​19_dp_smetanova_smartphones.pdf|Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem}} (2019).
   * //Adéla Bartošová//:​ {{:​diplomky:​18_bartosova_dp.pdf|Různé typy testových úloh ve výuce fyziky ZŠ}} (2018).   * //Adéla Bartošová//:​ {{:​diplomky:​18_bartosova_dp.pdf|Různé typy testových úloh ve výuce fyziky ZŠ}} (2018).
   * //Lenka Dokoupilová//:​ {{:​diplomky:​16_dokoupilova.pdf|Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky}} (2016).   * //Lenka Dokoupilová//:​ {{:​diplomky:​16_dokoupilova.pdf|Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky}} (2016).
Řádek 354: Řádek 357:
  
 ===== Vybrané bakalářské práce ===== ===== Vybrané bakalářské práce =====
 +  * //Michaela Hrubá//: {{:​19_bp_hruba_motivace.pdf|Motivace studentů PřF UP ke studiu učitelství fyziky}} (2019).
   * //Tereza Giblová//: {{:​diplomky:​18_giblova.pdf|Rovnoměrně zrychlený pohyb ve speciální teorii relativity}} (2018).   * //Tereza Giblová//: {{:​diplomky:​18_giblova.pdf|Rovnoměrně zrychlený pohyb ve speciální teorii relativity}} (2018).
   * //Olga Vogelová//:​ {{:​diplomky:​17_vogelova.pdf|Fyzika klavíru}} (2017).   * //Olga Vogelová//:​ {{:​diplomky:​17_vogelova.pdf|Fyzika klavíru}} (2017).
vyuka.1535486564.txt.gz · Poslední úprava: 2018/08/28 22:02 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0