Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vyuka [2019/04/24 14:58]
lucky [Letní semestr]
vyuka [2020/02/11 21:32] (aktuální)
lucky [Letní semestr]
Řádek 43: Řádek 43:
 === Fyzika pro chemiky a biochemiky (KEF/FYCH1, KEF/FYBC, KEF/FY) === === Fyzika pro chemiky a biochemiky (KEF/FYCH1, KEF/FYBC, KEF/FY) ===
  
-Předmět vyučuji společně s [[http://atmilab.upol.cz/kubinek/|doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc.]] +Předmět vyučuji společně s [[http://afnet.upol.cz/kef/cs/​roman-kubinek|doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc.]] 
-  * {{:kef_fybc.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury+  * {{:kef_fych1.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury
   * [[http://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV a s průběžným hodnocením ​   * [[http://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV a s průběžným hodnocením ​
   * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}}   * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}}
Řádek 75: Řádek 75:
  
   * {{:​kef_prka.pdf|sylabus}}   * {{:​kef_prka.pdf|sylabus}}
-  * {{:​prka_pr.pdf|příklady ke kolokviu}}+  * příklady ke kolokviu ​jsou v systému {{http://​moodle.upol.cz|Moodle}}
  
 === Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMU) === === Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMU) ===
Řádek 85: Řádek 85:
 výběrová přednáška,​ 2h/týden výběrová přednáška,​ 2h/týden
  
-  * {{:protr.pdf|sylabus}} +  * {{:otr.pdf|sylabus}} 
-  * {{:​uotr_pr.pdf|příklady ke kolokviu}}+  * příklady ke kolokviu ​jsou v sytému [[https://​moodle.upol.cz|Moodle]] ​
   * řešené úlohy v {{:​diplomky:​98_machacik.pdf|diplomové práci J. Machačíka}}   * řešené úlohy v {{:​diplomky:​98_machacik.pdf|diplomové práci J. Machačíka}}
  
Řádek 106: Řádek 106:
 letní semestr, 3+1 resp 3+0/týden letní semestr, 3+1 resp 3+0/týden
  
-  * {{:prfyb2.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury +  * {{:kef_fyb2.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury 
-  * {{:cv:cv_fy2.pdf|úlohy do cvičení (pro KEF/FYB2)}}+  * {{:cv:cv_fy2_2020.pdf|úlohy do cvičení (pro KEF/FYB2)}}
   * [[https://​moodle.upol.cz|systém Moodle]] pro splnění cvičných testů   * [[https://​moodle.upol.cz|systém Moodle]] pro splnění cvičných testů
   * cvičné testy: ​   * cvičné testy: ​
Řádek 138: Řádek 138:
 letní semestr, 3+1/týden letní semestr, 3+1/týden
  
-  * {{:​kef_fbio.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury +  * {{:data:media:​kef_fbio.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury 
-  * {{:cv:cv_fbio.pdf|úlohy do cvičení}}+  * {{:cv:cv_fbio_2020.pdf|úlohy do cvičení}}
   * [[https://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV    * [[https://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV 
   * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}}   * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}}
Řádek 168: Řádek 168:
 AF, NAN II, OP, OFMF III, letní semestr, 2h+1h/​týden AF, NAN II, OP, OFMF III, letní semestr, 2h+1h/​týden
  
-  * {{:prstr.pdf|Sylabus}} předmětu s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury+  * {{:str.pdf|Sylabus}} předmětu s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury
   * [[:​str_referaty|témata referátů]]   * [[:​str_referaty|témata referátů]]
-  * {{:cv:cv_relat.pdf|úlohy do cvičení z teorie relativity}}+  * {{:cv:cv_relat_2020.pdf|úlohy do cvičení z teorie relativity}}
   * [[http://​moodle.upol.cz|systém Moodle]] pro zadání DCV   * [[http://​moodle.upol.cz|systém Moodle]] pro zadání DCV
  
Řádek 177: Řádek 177:
   * {{:​kef_trua.pdf|Sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury   * {{:​kef_trua.pdf|Sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury
   * Studijní text Richterek, L: //Teorie relativity a astronomie//​. Olomouc: UP 2013, ISBN 978-80-244-3333-2 ([[http://​mofy.upol.cz/​vystupy/​02_texty/​modul_trua.pdf|PDF soubor ke stažení]];​ 28 MB)   * Studijní text Richterek, L: //Teorie relativity a astronomie//​. Olomouc: UP 2013, ISBN 978-80-244-3333-2 ([[http://​mofy.upol.cz/​vystupy/​02_texty/​modul_trua.pdf|PDF soubor ke stažení]];​ 28 MB)
-  * {{:cv:cv_trua.pdf|Úlohy do cvičení (část teorie relativity)}}+  * {{:cv:cv_trua_2020.pdf|Úlohy do cvičení (část teorie relativity)}}
   * [[http://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro domácí cvičení z TR   * [[http://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro domácí cvičení z TR
  
Řádek 183: Řádek 183:
 přednáška typu B, letní semestr, 1+1h/týden přednáška typu B, letní semestr, 1+1h/týden
  
-  * {{:prfppv.pdf|sylabus}}+  * {{:kef_fppv.pdf|sylabus}}
   * {{:​texty:​fppv.pdf|studijní text}}   * {{:​texty:​fppv.pdf|studijní text}}
   * [[:​fppv_referaty|témata referátů]]   * [[:​fppv_referaty|témata referátů]]
Řádek 306: Řádek 306:
  
 === Filozofické problémy přírodních věd === === Filozofické problémy přírodních věd ===
-{{:​texty:​fppv.pdf|Studijní text}} vytvořený v rámci projektu ESF [[http://esfmoduly.upol.cz/​|Modulární přístup v počátečním+{{:​texty:​fppv.pdf|Studijní text}} vytvořený v rámci projektu ESF [[http://exfyz.upol.cz/esfmoduly/​|Modulární přístup v počátečním
 vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy]], na jehož stránkách jsou i barevné "​klikací"​ pdf a html verze. vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy]], na jehož stránkách jsou i barevné "​klikací"​ pdf a html verze.
  
Řádek 320: Řádek 320:
  
 ===== Vybrané diplomové práce ===== ===== Vybrané diplomové práce =====
 +  * //Olga Smetanová//:​ {{:​diplomky:​19_dp_smetanova_smartphones.pdf|Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem}} (2019).
   * //Adéla Bartošová//:​ {{:​diplomky:​18_bartosova_dp.pdf|Různé typy testových úloh ve výuce fyziky ZŠ}} (2018).   * //Adéla Bartošová//:​ {{:​diplomky:​18_bartosova_dp.pdf|Různé typy testových úloh ve výuce fyziky ZŠ}} (2018).
   * //Lenka Dokoupilová//:​ {{:​diplomky:​16_dokoupilova.pdf|Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky}} (2016).   * //Lenka Dokoupilová//:​ {{:​diplomky:​16_dokoupilova.pdf|Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky}} (2016).
Řádek 356: Řádek 357:
  
 ===== Vybrané bakalářské práce ===== ===== Vybrané bakalářské práce =====
 +  * //Michaela Hrubá//: {{:​19_bp_hruba_motivace.pdf|Motivace studentů PřF UP ke studiu učitelství fyziky}} (2019).
   * //Tereza Giblová//: {{:​diplomky:​18_giblova.pdf|Rovnoměrně zrychlený pohyb ve speciální teorii relativity}} (2018).   * //Tereza Giblová//: {{:​diplomky:​18_giblova.pdf|Rovnoměrně zrychlený pohyb ve speciální teorii relativity}} (2018).
   * //Olga Vogelová//:​ {{:​diplomky:​17_vogelova.pdf|Fyzika klavíru}} (2017).   * //Olga Vogelová//:​ {{:​diplomky:​17_vogelova.pdf|Fyzika klavíru}} (2017).
vyuka.1556110708.txt.gz · Poslední úprava: 2019/04/24 14:58 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0