Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vyuka [2019/09/21 23:17]
lucky [Zimní semestr]
vyuka [2019/09/24 21:41] (aktuální)
lucky [Zimní semestr]
Řádek 75: Řádek 75:
  
   * {{:​kef_prka.pdf|sylabus}}   * {{:​kef_prka.pdf|sylabus}}
-  * {{:​prka_pr.pdf|příklady ke kolokviu}}+  * příklady ke kolokviu ​jsou v systému {{http://​moodle.upol.cz|Moodle}}
  
 === Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMU) === === Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMU) ===
vyuka.txt · Poslední úprava: 2019/09/24 21:41 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0