Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vyuka [2020/06/08 21:15]
lucky [Vybrané bakalářské práce]
vyuka [2020/06/08 21:16] (aktuální)
lucky [Vybrané bakalářské práce]
Řádek 358: Řádek 358:
 ===== Vybrané bakalářské práce ===== ===== Vybrané bakalářské práce =====
   * //Michaela Boháčová//:​ {{:​bohacova_bp_final.pdf|Prostorové modely souhvězdí}} (2020).   * //Michaela Boháčová//:​ {{:​bohacova_bp_final.pdf|Prostorové modely souhvězdí}} (2020).
-    * {{:​modely.zip|Modely ​pro}} [https://​www.sketchup.com|Trimble SketchUp]+    * {{:​modely.zip|Modely}} ​pro [[https://​www.sketchup.com|Trimble SketchUp]]
   * //Tereza Hrouzková//:​ {{:​diplomky:​bp_lawsonuv_test_final.pdf|Lawsonův test vědeckého myšlení}} (2020).   * //Tereza Hrouzková//:​ {{:​diplomky:​bp_lawsonuv_test_final.pdf|Lawsonův test vědeckého myšlení}} (2020).
   * //​Michalcová Jana//: {{:​bp_michalcova.pdf|Analýza vlastnostı́ souboru úloh vybraných ročnı́ků Fyzikálnı́ olympiády}} (2020)   * //​Michalcová Jana//: {{:​bp_michalcova.pdf|Analýza vlastnostı́ souboru úloh vybraných ročnı́ků Fyzikálnı́ olympiády}} (2020)
vyuka.txt · Poslední úprava: 2020/06/08 21:16 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0