Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vyuka [2020/06/08 21:16]
lucky [Vybrané bakalářské práce]
vyuka [2021/06/19 09:22] (aktuální)
lucky [Vybrané diplomové práce]
Řádek 27: Řádek 27:
  
 ===== Materiály k přednáškám a cvičením ===== ===== Materiály k přednáškám a cvičením =====
-Výuka a hodnocení podléhají [[http://​www.upol.cz/skupiny/studenti/informace-a-pokyny/​|vnitřním předpisům UP]], zejména studijnímu a zkušebnímu řádu; je dobré se s nimi seznámit! ​+Výuka a hodnocení podléhají [[https://www.prf.upol.cz/​studenti/​studium/#c5954|vnitřním předpisům UP]], zejména studijnímu a zkušebnímu řádu; je dobré se s nimi seznámit! ​
  
 ==== Zimní semestr ==== ==== Zimní semestr ====
 +Materiály jsou postupně přesouvány do [[http://​moodle.upol.cz|systému Moodle]].
 +
 === Dějiny fyziky (KEF/DF) === === Dějiny fyziky (KEF/DF) ===
 výběrová přednáška typu C výběrová přednáška typu C
Řádek 40: Řádek 42:
     * {{:​texty:​df_middle_screen.pdf|Středověk}}     * {{:​texty:​df_middle_screen.pdf|Středověk}}
     * {{:​texty:​df_scirev_screen.pdf|Vědecká revoluce v 17. století}}     * {{:​texty:​df_scirev_screen.pdf|Vědecká revoluce v 17. století}}
- +  * Videa 
-=== Fyzika pro chemiky a biochemiky (KEF/FYCH1, KEF/FYBC, KEF/FY) === +    ​* ​[[https://youtu.be/8slywyrOEz0|Podolský J.: Vesmír - dávná inspirace umění a vědy (Galerie Kvalitář 12.12.2019)]]   
- +    * [[https://youtu.be/​Cxu4jiSiX8Y|Podolský J.: Astronomie, matka fyziky (MFF FDP 22.2.2018)]]   
-Předmět vyučuji společně s [[http://afnet.upol.cz/kef/​cs/​roman-kubinek|docRNDrRomanem Kubínkem, CSc.]] +    * [[https://youtu.be/jM9ARY33wmc|Podolský J: Příběh spekter - Od duhy ke svědectví spektrálních čar o jednotě světa(MFF-FJDP 20.2.2020)]] 
-  * {{:​kef_fych1.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury +    * [[https://youtu.be/​x8rNuE3_Mwk|Podolský JHeliocentrická revoluce (MFF FJDP 1.3.2018)]] 
-  * [[http://moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV a s průběžným hodnocením  +    * [[https://youtu.be/​KbECGx5mcrM|Podolský J: Kepler u Tychona - osudové setkání v dějinách vědy (Pátečníci 7.2.2020)]] 
-  * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}} +    * [[https://youtu.be/​Rj3Uk6aeKLA|Langer J.Slavné dialogy v dějinách fyziky (MFF FPF 8.1.2015)]] 
-  prezentace z poslední přednášky (použit mimo jiné zdroj z [[http://www.fyzweb.cz/​materialy/​fukusima/|FyzWebu]]) +    * [[https://www.thehistoryofphysics.org/​episodes/​|Thehistoryofphysics.org]] 
-    * {{:texty:radioaktivita_screen.pdf|Radioaktivita}} +    * [[https://youtu.be/​J6qtNLZIWd0|History of physics in 20 minutes]] 
-    * {{:texty:​elektrarny_screen.pdf|Jaderné elektrárny}} +    * [[https://youtu.be/​TfKBKb7Uc9s|Maxwell, The history of Electromagnetism]] 
-  * cvičné testy:  +    * [[https://youtu.be/​up8LqQMLvK8|History of Thermodynamics]] 
-    * {{:​cvtesty2:​elpole.pdf|elektrické pole}} +    * [[https://www.dailymotion.com/​video/​x11ugyu|Příběh elektřiny 1: Jiskra]] 
-    * {{:cvtesty2:​stejn_proud.pdf|stejnosměrný proud}} +    * [[https://www.dailymotion.com/​video/​x11ugz1|Příběh elektřiny 2: Věk vynálezu]] 
-    * {{:cvtesty2:magn_pole.pdf|magnetické pole}} +    * [[https://www.mojevideo.sk/​video/​1c0d9/​pribeh_elektriny_3.html|Příběh elektřiny 3: Odhalení a revoluce]]
-    * {{:cvtesty2:​strid_proud.pdf|střídavý proud}} +
-    * {{:cvtesty2:​vlneni.pdf|elektromagnetické vlnění}} +
-    * {{:cvtesty2:​paprsk_optika.pdf|paprsková optika}} +
-    * {{:cvtesty2:​zrcadla.pdf|zrcadla}} +
-    * {{:cvtesty2:cocky.pdf|čočky}} +
-    * {{:cvtesty2:​vlnova_optika.pdf|vlnová optika}} +
-    * {{:cvtesty2:​kvant_fyz.pdf|kvantová fyzika}} +
-    * {{:cvtesty2:atom_fyz.pdf|atomová fyzika}}+
  
 == Videoexperimenty == == Videoexperimenty ==
Řádek 70: Řádek 64:
  
   * {{:​cv:​vek_ten.pdf|příklady a DCV}}   * {{:​cv:​vek_ten.pdf|příklady a DCV}}
- 
-=== Přehled relativistické kosmologie a astrofyziky (KEF/PRKA) === 
-výběrová přednáška typu C, 2h/týden 
- 
-  * {{:​kef_prka.pdf|sylabus}} 
-  * příklady ke kolokviu jsou v systému {{http://​moodle.upol.cz|Moodle}} 
  
 === Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMU) === === Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMU) ===
Řádek 81: Řádek 69:
  
 Podklady a informace najdete [[:​mechanika|na samostatné stránce]] Podklady a informace najdete [[:​mechanika|na samostatné stránce]]
- 
-=== Úvod do obecné teorie relativity (KEF/UOTR) === 
-výběrová přednáška,​ 2h/týden 
- 
-  * {{:​otr.pdf|sylabus}} 
-  * příklady ke kolokviu jsou v sytému [[https://​moodle.upol.cz|Moodle]] ​ 
-  * řešené úlohy v {{:​diplomky:​98_machacik.pdf|diplomové práci J. Machačíka}} 
  
 === Vybrané problémy současné fyziky (KEF/VPSF) === === Vybrané problémy současné fyziky (KEF/VPSF) ===
Řádek 94: Řádek 75:
   * {{:​texty:​vkf.pdf|studijní text}}   * {{:​texty:​vkf.pdf|studijní text}}
   * [[:​vpsf_referaty|témata referátů]]   * [[:​vpsf_referaty|témata referátů]]
- 
-=== Základy moderní fyziky (KEF/ZMF) === 
-3h/týden polovinu semestru (společně s RNDr. Ivo Výšínem, CSc., cvičení vede Mgr. Jan Říha, Ph.D.) 
- 
-  * [[http://​mofy.upol.cz/​vystupy/​02_texty/​modul_zmf.pdf|studijní text]] 
-  * [[http://​nb.mit.edu/​f/​24790|studijní text s možností zasílání komentářů k jeho částem v systému MIT (nejasnosti,​ chyby apod.)]] 
- 
- 
 ==== Letní semestr ==== ==== Letní semestr ====
-=== Fyzika II (KEF/FYB2) a Fyzika 2 (KEF/FYCH2) === +Materiály k aktuálně vyučovaným ​edmětům jsou postupně přesouvány ​do [[https://​moodle.upol.cz|systému ​Moodle]].
-letní semestr, 3+1 resp 3+0/​týden +
- +
-  * {{:​kef_fyb2.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury +
-  * {{:​cv:​cv_fy2_2020.pdf|úlohy do cvičení (pro KEF/​FYB2)}} +
-  * [[https://​moodle.upol.cz|systém Moodle]] pro splnění cvičných testů +
-  * cvičné testy:  +
-    * {{:​cvtesty:​kinematika.pdf|kinematika}} +
-    * {{:​cvtesty:​dynamika.pdf|dynamika}} +
-    * {{:​cvtesty:​prace.pdf|práce a energie}} +
-    * {{:​cvtesty:​gravitpole.pdf|gravitační pole}} +
-    * {{:​cvtesty:​tuhtel.pdf|tuhé těleso}} +
-    * {{:​cvtesty:​tekutiny.pdf|tekutiny}} +
-    * {{:​cvtesty:​teplo.pdf|teplota a teplo}} +
-    * {{:​cvtesty:​idplyn.pdf|ideální plyn}} +
-    * {{:​cvtesty:​pevne_l.pdf|pevné látky}} +
-    * {{:​cvtesty:​kapaliny.pdf|kapaliny,​ fázové ​eměny}} +
-    * {{:​cvtesty:​kmity_kin.pdf|kmity - kinematika}} +
-    * {{:​cvtesty:​kmity_dyn.pdf|kmity - dynamika}} +
-    * {{:​cvtesty:​vlneni.pdf|vlnění}} +
- +
-== Videoexperimenty == +
-Některé [[:​videoexperimenty|videoexperimenty]] k doplnění výkladu (stránka se postupně doplňuje). +
- +
-== Doporučený matematický doplněk (ze studijních textů FO) == +
-    * [[http://​fo.cuni.cz/​texty/​matematika/​vektory.pdf|Jarešová M., Volf I.: Skaláry, vektory,​...]] +
-    * [[http://​fo.cuni.cz/​texty/​matematika/​funkce.pdf|Jarešová M., Volf I.: Funkce ve fyzice]] +
-    * [[http://​fo.cuni.cz/​texty/​matematika/​difpoc.pdf|Jarešová M., Volf I.: Diferenciální počet ve fyzice]] +
-    * [[http://​fo.cuni.cz/​texty/​dif.pdf|Jírů J.: Diferenciální počet ve fyzice]] +
-    * [[http://​fo.cuni.cz/​texty/​matematika/​intpoc.pdf|Jarešová M., Volf I.: Integrální počet ve fyzice]] +
-    * [[http://​fo.cuni.cz/​texty/​matematika/​difro.pdf|Jarešová M., Volf I.: Diferenciální rovnice]] +
- +
-=== Fyzika pro biology (KEF/FBIO) === +
-letní semestr, 3+1/​týden +
- +
-  * {{:​data:​media:​kef_fbio.pdf|sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury +
-  * {{:​cv:​cv_fbio_2020.pdf|úlohy do cvičení}} +
-  * [[https://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro vypracování DCV  +
-  * {{:​pismena_pi.pdf|předloha pro hlasovací kartičky}} +
-  * cvičné testy:  +
-    * {{:​cvtesty:​kinematika.pdf|kinematika}} +
-    * {{:​cvtesty:​dynamika.pdf|dynamika}} +
-    * {{:​cvtesty:​prace.pdf|práce a energie}} +
-    * {{:​cvtesty:​teplo.pdf|teplota a teplo}} +
-    * {{:​cvtesty:​idplyn.pdf|ideální plyn}} +
-    * {{:​cvtesty:​pevne_l.pdf|pevné látky}} +
-    * {{:​cvtesty:​kapaliny.pdf|kapaliny,​ fázové přeměny}} +
-    * {{:​cvtesty2:​elpole.pdf|elektrické pole}} +
-    * {{:​cvtesty2:​stejn_proud.pdf|stejnosměrný proud}} +
-    * {{:​cvtesty2:​magn_pole.pdf|magnetické pole}} +
-    * {{:​cvtesty2:​strid_proud.pdf|střídavý proud}} +
-    * {{:​cvtesty2:​vlneni.pdf|elektromagnetické vlnění}} +
-    * {{:​cvtesty2:​paprsk_optika.pdf|paprsková optika}} +
-    * {{:​cvtesty2:​zrcadla.pdf|zrcadla}} +
-    * {{:​cvtesty2:​cocky.pdf|čočky}} +
-    * {{:​cvtesty2:​vlnova_optika.pdf|vlnová optika}} +
-    * {{:​cvtesty2:​kvant_fyz.pdf|kvantová fyzika}} +
-    * {{:​cvtesty2:​atom_fyz.pdf|atomová fyzika}} +
- +
-== Videoexperimenty == +
-Některé [[:​videoexperimenty|videoexperimenty]] k doplnění výkladu (stránka se postupně ​doplňuje). +
- +
-=== Teorie relativity (KEF/TR, KEF/TRU) === +
-AF, NAN II, OP, OFMF III, letní semestr, 2h+1h/​týden +
- +
-  * {{:​str.pdf|Sylabus}} ​edmětu s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury +
-  * [[:​str_referaty|témata referátů]] +
-  * {{:​cv:​cv_relat_2020.pdf|úlohy ​do cvičení z teorie relativity}} +
-  * [[http://​moodle.upol.cz|systém ​Moodle]] ​pro zadání DCV +
- +
-=== Teorie relativity a astronomie (KEF/TRUA) === +
-letní semestr, 3+2/týden, vyučuji společně s MgrEvou Kovářovou +
-  * {{:​kef_trua.pdf|Sylabus}} s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury +
-  * Studijní text Richterek, L: //Teorie relativity a astronomie//​. Olomouc: UP 2013, ISBN 978-80-244-3333-2 ([[http://​mofy.upol.cz/​vystupy/​02_texty/​modul_trua.pdf|PDF soubor ke stažení]];​ 28 MB) +
-  * {{:​cv:​cv_trua_2020.pdf|Úlohy do cvičení (část teorie relativity)}} +
-  * [[http://​moodle.upol.cz|Systém Moodle]] pro domácí cvičení z TR +
- +
-=== Filozofické problémy přírodních věd (KEF/FPPV) === +
-přednáška typu B, letní semestr, 1+1h/​týden +
- +
-  * {{:​kef_fppv.pdf|sylabus}} +
-  * {{:​texty:​fppv.pdf|studijní text}} +
-  * [[:​fppv_referaty|témata referátů]] +
-  * [[:​seminar_fppv|podklady k semináři]]+
  
 === Geometrické metody matematické fyziky (KEF/GMMF) === === Geometrické metody matematické fyziky (KEF/GMMF) ===
Řádek 320: Řádek 210:
  
 ===== Vybrané diplomové práce ===== ===== Vybrané diplomové práce =====
 +  * //Anna Kufová//: {{:​diplomky:​2021_kufova.pdf|Motivační videoexperimenty ve výuce fyziky mikrosvěta}} (2021).
 +     * [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLEbSKTiLsxQIV4r7Qemsfr6sD3O_2fqtM|Videa na YouTube]] ​
   * //Olga Smetanová//:​ {{:​diplomky:​19_dp_smetanova_smartphones.pdf|Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem}} (2019).   * //Olga Smetanová//:​ {{:​diplomky:​19_dp_smetanova_smartphones.pdf|Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem}} (2019).
   * //Adéla Bartošová//:​ {{:​diplomky:​18_bartosova_dp.pdf|Různé typy testových úloh ve výuce fyziky ZŠ}} (2018).   * //Adéla Bartošová//:​ {{:​diplomky:​18_bartosova_dp.pdf|Různé typy testových úloh ve výuce fyziky ZŠ}} (2018).
 +  * //Marie Žvaková//:​ {{:​diplomky:​slunecni_hodiny_pro_prf_final.pdf|Sluneční hodiny na PřF UP v Olomouci}} (2018).
   * //Lenka Dokoupilová//:​ {{:​diplomky:​16_dokoupilova.pdf|Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky}} (2016).   * //Lenka Dokoupilová//:​ {{:​diplomky:​16_dokoupilova.pdf|Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky}} (2016).
   * //Jaroslav Šůstek//: {{:​diplomky:​16_sustek.pdf|Fyzikální procházky Olomoucí}} (2016).   * //Jaroslav Šůstek//: {{:​diplomky:​16_sustek.pdf|Fyzikální procházky Olomoucí}} (2016).
Řádek 357: Řádek 250:
  
 ===== Vybrané bakalářské práce ===== ===== Vybrané bakalářské práce =====
 +  * //Denis Musil//: {{:​diplomky:​2021_musil_denis_analema.pdf|Analema}} (2021).
 +  * //Ondřej Palovský//:​ {{:​21_bp_palovsky_final.pdf|Paradoxy v teorii relativity}} (2021).
 +  * //Lukáš Slaměník//:​ {{:​diplomky:​slamenik_lukas_prostorocasove_diagramy_v_programu_geogebra.pdf|Prostoročasové diagramy v programu Geogebra}} (2021).
 +  * //Tereza Václavcová//:​ {{:​21_bp_vaclavcova.pdf|Základní test z astronomie}} (2021).
   * //Michaela Boháčová//:​ {{:​bohacova_bp_final.pdf|Prostorové modely souhvězdí}} (2020).   * //Michaela Boháčová//:​ {{:​bohacova_bp_final.pdf|Prostorové modely souhvězdí}} (2020).
     * {{:​modely.zip|Modely}} pro [[https://​www.sketchup.com|Trimble SketchUp]]     * {{:​modely.zip|Modely}} pro [[https://​www.sketchup.com|Trimble SketchUp]]
   * //Tereza Hrouzková//:​ {{:​diplomky:​bp_lawsonuv_test_final.pdf|Lawsonův test vědeckého myšlení}} (2020).   * //Tereza Hrouzková//:​ {{:​diplomky:​bp_lawsonuv_test_final.pdf|Lawsonův test vědeckého myšlení}} (2020).
-  * //Michalcová ​Jana//: {{:​bp_michalcova.pdf|Analýza vlastnostı́ souboru úloh vybraných ročnı́ků Fyzikálnı́ olympiády}} (2020)+  * //Alice Kutnarová//:​ {{:​diplomky:​2020_kutnarova_chladni_bp.pdf|Vlastní frekvenční módy Chladniho obrazců}} (2020). 
 +  * //Jana Michalcová//: {{:​bp_michalcova.pdf|Analýza vlastnostı́ souboru úloh vybraných ročnı́ků Fyzikálnı́ olympiády}} (2020)
     * {{:​bp_michalcova_statistika.xlsx|Statistika úloh}}     * {{:​bp_michalcova_statistika.xlsx|Statistika úloh}}
   * //Michaela Hrubá//: {{:​19_bp_hruba_motivace.pdf|Motivace studentů PřF UP ke studiu učitelství fyziky}} (2019).   * //Michaela Hrubá//: {{:​19_bp_hruba_motivace.pdf|Motivace studentů PřF UP ke studiu učitelství fyziky}} (2019).
vyuka.1591643817.txt.gz · Poslední úprava: 2020/06/08 21:16 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0