Průběžné bodové ohodnocení z Fyziky 2
ve školním roce 2008/2009

Poslední úpravy: 04/02/2009 22:54:42

Účast DCV Výstup Záp.pís. Zápočet Test1 Test2 Dobr. testy Testy celkem Známka
BAIGAROVÁ Zuzana R080108 5 10 5 5 25 24 12 3 39
BRÁZDA Jan R08249 5 10 5 11 31 6 26 8 40 3
FIALOVÁ Lenka R08513 5 10 5 17 37 28 24 12 64 2
GRÉZLOVÁ Jana R08514 5 10 5 9,5 29,5 24 22 5 51 3
HUDAŇ František R08262 5 5 16 26 20 22 42 3
CHVÍLOVÁ Jana R08263 5 10 5 12,5 32,5 28 32 10 70 1
JIRUŠE Milan R08516 5 10 5 15,5 35,5 20 28 48 3
JUREČKA Martin R080112 5 10 5 13 33 26 16 42 3
KAPRÁL Ondřej R08518 5 10 5 13,5 33,5 20 22 42 3
KOTRNCOVÁ Jana R08264 5 10 5 14,5 34,5 24 30 54 3
KUBÍNOVÁ Pavla R08266 5 10 5 12 32 18 28 10 56 2
NENÁL Petr R080113 5 5 5 4,5 19,5 18 14 32
RAŠKA Tomáš R080329 5 10 5 15,5 35,5 22 18 40 3
SIKOROVÁ Ivona R08520 5 10 5 15 35 22 22 44 3
SÍLEŠ Milan R08521 5 10 5 2 22 16 18 7 41 3
ŠEVČÍK Radek R08522 5 10 5 13 33 30 24 12 66 2
VELIČKOVÁ Dita R08524 5 5 10 18 18
VILIŠ Milan R08525 5 5 12 12
BOHUNSKÁ Jana R08308 22 32 6 60 2
DOHNÁLKOVÁ Eva R08036 24 32 10 66 2
KUBA Martin R07350 26 30 56 2
MICHALOVÁ Martina R08051 18 32 50 3
POLCR Pavel R08326 30 34 11 75 1
ŠTAFFOVÁ Kateřina R08057 24 34 58 2
TRÚSIK David R08336 32 32 10 74 1
ZÁRUBOVÁ Šárka R08482 20 22 42 3
ZÚBKOVÁ Monika R08338 14 20 8 42 3
Průměry: 11,84 21,7 25,04
Mediány: 13 22 24,52