Optická měření pro 4. ročník oboru Optika a optoelektronika
Lucie Bartůšková
  1. Zdroje a detektory optického záření (PDF)
  2. Měření základních optických parametrů materiálů (index lomu, disperze, propustnost) (PDF)
  3. Měření vzdáleností optickými metodami, optické radary, měření délek a úhlů optických komponent (PDF)
  4. Měření kvality a tvarových parametrů optických povrchů
  5. Měření základních parametrů optických prvků a optických soustav
  6. Měření kvality zobrazení optických soustav (PDF)
  7. Měření spektrálních vlastností světla. Měření základních fotometrických veličin a celkové a spektrální propustnosti.
  8. Měření polarizace světla (PDF)
  9. Měření koherenčních vlastností světla, prostorová a časová koherence