2. ročník konference absolventů prezenčního bakalářského studia
 
OPTOMETRIE na katedře optiky PřF UP v Olomouci
 
úspěšně proběhl dne 10. října 2009
 
 
 
 
Konference byla zařazena do kreditového systému celoživotního vzdělávání optometristů.
 
 
 
 
 
 
Správce stránek: F. Pluháček , Katedra optiky PřF UP v Olomouci