odborně-vzdělávací konference katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
pro absolventy a studenty prezenčního studia oboru OPTOMETRIE na UP v OlomouciDne 13. října 2012 proběhl již 5. ročník tradiční
optometristické konference


OPTOfest 12

pořádané katedrou optiky PřF UP v Olomouci.

Konference byla zařazena do kreditového systému celoživotního vzdělávání optometristů.
Za finanční podporu konference děkujeme firmám