Optometrie pro budoucnost
 
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0044
 
 
     Dne 31.5.2012 byla na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ukončena realizace projektu
 
 
     Na realizaci projektu se mimo univerzity podíleli také partneři - firmy Carl Zeiss spol. s r.o., ESSILOR - OPTIKA spol. s r.o., Johnson & Johnson, s.r.o. Tento tříletý projekt byl zahájen dne 1.6.2009.

     Jeho hlavním cílem byla inovace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Optometrie. Inovace byla zaměřená na stávající předměty studia a na vhodné rozšíření nabídky předmětů. Při inovaci kurzů byla reflektována především situace vývoje oboru v EU, zejména ve Velké Británii. Za tímto účelem proběhlo několik mapovacích zahraničních služebních cest (Anglia Ruskin University Cambridge a London City University v UK, universita v Madridu), které se ukázaly jako efektivní nástroj získávání podstatných informací. Podstatnou inspirací bylo seznámení se s anglickým modelem studia. Mimo monitoring systému výuky na zahraničních universitách byla dále sledována a hodnocena situace v reálných zahraničních optometrických provozovnách. V rámci komunikace se zástupci Evroské rady optiky a optometrie (ECOO) byl hodnocen inovační proces s ohledem na integraci Evropského diplomu z optometrie.  Podle dosud získaných informací bylo studium hodnoceno velmi pozitivně, tj. v rámci kompetencí optometristy dle legislativy v ČR studium koresponduje s tzv. Evropským diplomem z optometrie. Evropský diplom přitom reprezentuje nejvyšší úroveň vzdělávání optometrie v Evropě.
     V rámci realizace klíčových aktivit proběhla inovace stávajících a vytvoření nových kurzů.  Výuka byla vhodně podpořena tvorbou nových elektronických materiálů a dalších podpůrných prvků. Pro efektivní průběh výuky byly nově koncipovány laboratoře optometrie. Zejména byl rozšířen počet cvičných vyšetřovacích stanovišť pro zvýšení efektivity výuky. Byly inovovány či vytvořeny všechny plánované kurzy, některé kurzy byly do projektu zařazeny dodatečně.
     Cílovou skupinou projektu byli studenti optometrie na UP v Olomouci, kteří na základě absolvování modifikovaných a nově vytvořených kurzů získali znalosti a dovednosti, které zkvalitňují jimi poskytovaný zdravotnický servis a podstatně rozšiřují možnosti jejich uplatnění a navýšují tak jejich konkurenceschopnost.
      Inovované a nově vytvořené kurzy jsou řádně implementovány do výuky a ve spolupráci s partnery projektu budou i nadále vyučovány. Řada kurzů je povinných, čímž je zajištěna účast studentů i po ukončení projektu. Další kurzy jsou volitelné. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu a dosavadnímu zájmu studentů lze očekávat obdobný zájem i v následujících letech. Udržitelnost těchto aktivit i po ukončení projektu je tedy dostatečně zajištěna.
 
Konference projektu
     Součástí inovačního procesu v rámci projektu byla realizace celkem tří konferencí, konaných v říjnu 2009  2010 a 2011.  Jejich náplní byly přednášky absolventů studia optometrie na UP a pozvaných hostů. V průběhu konference byly účastníci – studenti, absolventi a hosté seznámeni se zamýšlenou inovací studia a jejím dosavadním průběhem. Současně byly studenti vhodnou náplní přednášek motivováni k účasti na inovovaných kurzech.

Inovované kurzy
- Kontaktní čočky
- Korekce zraku 1
- Korekce zraku 2
- Binokulární vidění
- Brýlová technologie
- Praktikum z brýlové technologie
- Optometrické praktikum 1
- Optometrické praktikum 2
- Speciální zvětšovací pomůcky
- Odborná exkurze
 
Nově vytvořené kurzy
- Analýza rohovky
- Metody refrakční chirurgie
- Aberace oka v optometrické praxi
- Neurooftalmologie
- Strabologie
- Diagnostika v optometrii
- Marketing v optometrii
- Speciální optické technologie
- Legislativa v optometrii
 
Laboratorní komplex ve výuce
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
Správce stránek: F. Pluháček , Katedra optiky PřF UP v Olomouci