Teorie relativity – hodnocení

Hodnocení plnění požadavků ke kolokviu ve školním roce 2019/2020. Docházka byla paušálně započtena všem.

Účast na cv. DCV Výstup u tabule Referát Test Celkem Známka
BEKÁREK Antonín OPT 5 22 5 28 60 splnil(a)
JURÁŇ Filip OFMF 5 25 5 30 65 splnil(a)
KOUTNÝ Michal NAN 5 20 5 10 28 68 splnil(a)
MIHO Martin AFYZ 5 24 5 24 58 nesplnil(a)
MUSIL Denis OFMF 5 25 5 34 69 splnil(a)
SLAMĚNÍK Lukáš OFMF 5 25 5 10 22 67 splnil(a)
STUCHLÍK Vladimír OFMF 5 23 30 58 nesplnil(a)
VLACHOPULOS Petr OFMF 5 24 5 10 20 64 splnil(a)
VÝKRUTA David OPT 5 25 5 32 67 splnil(a)
Průměry: 27,6 64,0
Mediány: 28 65

str_hodnoceni.txt · Poslední úprava: 2020/06/04 11:48 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0