Materiály k výuce a volně šiřitelné soubory

;-) Motto: Neexistuje jiná rozumná forma výchovy, než být příkladem, nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. (Albert Einstein)

Z této stránky si můžete stáhnout některé soubory související s výukou, jsou Vám volně k dispozici pro nekomerční využití.

Výzva studentům

:!: Pokud si chcete zapřemýšlet nad zajímavými úlohami a byli byste ochotni pomoci s opravováním nebo organizováním krajských kol fyzikální olympiády a získat tak i pár korun navíc, neváhejte a kontaktujte mne telefonem 585 634 103, e-mailem nebo se zastavte osobně. Představu o organizaci FO a práci krajského výboru si můžete udělat na stránce http://fo.upol.cz :!: .

Rozvrh hodin

Vyučované předměty a aktuální rozvrh jsou přístupné ve studijním systému STAG.

Doporučené zdroje

Seznam doporučených zdrojů pro zpracování referátů k výběrovým přednáškám (další seriózní zdroje jsou samozřejmě vítány ;-)):

Časopisy

Některé internetové zdroje

Materiály k přednáškám a cvičením

Výuka a hodnocení podléhají vnitřním předpisům UP, zejména studijnímu a zkušebnímu řádu; je dobré se s nimi seznámit!

Zimní semestr

Materiály jsou postupně přesouvány do systému Moodle.

Proseminář z matematiky pro NANOTECHNOLOGIE (KEF/BMS)

bloková výuka, část: lineární algebra, 3 x 2 hodiny

Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMU)

AF + BCHF + OP + OFMF II, M-F III, 3+2h/týden

Podklady a informace najdete na samostatné stránce

Vybrané problémy současné fyziky (KEF/VPSF)

výběrová přednáška, 3h/týden polovinu semestru (společně s prof. Tomášem Opatrným)

Letní semestr

Materiály k aktuálně vyučovaným předmětům jsou postupně přesouvány do systému Moodle.

Geometrické metody matematické fyziky (KEF/GMMF)

výběr. přednáška typu C, letní semestr, 2h/týden)

Prezentace ve fyzikálních oborech (KEF/PREZ)

výběr. přednáška , letní semestr, 2h/týden společně s Janem Říhou, Františkem Látalem a Marií Volnou

Moderní prostředky ICT ve výuce (KEF/MPICT)

výběr. přednáška , letní semestr, 2h/týden společně s Janem Říhou, Františkem Látalem, Ivo Vyšínem a Marií Volnou; materiály společné s následujícím předmětem.

Seminář z matematiky pro fyziky (KEF/PMN2)

seminář společně s Janem Říhou, letní semestr, 3h/týden

Matematický software v přírodovědných oborech (KEF/MATEM)

výběr. přednáška , letní semestr, 2h/týden společně s Janem Říhou a Františkem Látalem

Soubor k numerickému řešení transcendentních rovnic a obyčejných diferenciálních rovnic:

Učební texty

Teorie relativity a astronomie

Richterek, L: Teorie relativity a astronomie. Olomouc: UP 2013, ISBN 978-80-244-3333-2 (PDF soubor ke stažení; 28 MB)

Základy moderní fyziky

Opatrný, T., Vyšín, I., Richterek, L., Říha, J.: Základy moderní fyziky. Olomouc: UP 2013, ISBN 978-80-244-3335-6 (PDF soubor ke stažení; 3,3 MB)

Zajímavé úlohy z fyziky

Text (1.27 MiB) publikace vytvořené v rámci projektu Přírodovědec: ŘÍHA, J. a kol. Zajímavé úlohy z fyziky. Olomouc: UP, 2012. ISBN: 978-80-244-3014-0.

Dynamické modelování v programu GNU Octave

Druhá část (2.02 MiB) brožurky Dynamické modelování (3.45 MiB) (Repronis, Ostrava 2007) vytvořené společně s doc. RNDr. Oldřichem Lepilem, CSc.. K dispozici je i adresář se skripty k modelům popsaným v textu.

Filozofické problémy přírodních věd

Studijní text (6.18 MiB) vytvořený v rámci projektu ESF Modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy, na jehož stránkách jsou i barevné „klikací“ pdf a html verze.

Klasická mechanika

Elektronická (mírně upravená) verze (2.47 MiB) skript RNDr. Josefa Tillicha, CSc. věnovaná klasické mechanice.

Vybrané kapitoly z fyziky

Elektronický učební text (4.51 MiB) vytvořený společně s prof. Tomášem Opatrným.

Popularizační přednášky

Prezentace k popularizačním přednáškám jsou k nahlédnutí a k dispozici na Slideshare.

Vybrané diplomové práce

Vybrané bakalářské práce

Hodnocení výuky

Děkuji za vyjádření Vašeho názoru.

Spokojenost s materiály a s výukou
Jak jste spokojeni s materiály a s výukou?
Názor na hodnocení
Jak hodnotíte způsob a náročnost hodnocení znalostí a absolvování předmětu (zkoušení, zápočty, dcv,...)?
vyuka.txt · Poslední úprava: 2022/09/04 19:03 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0