Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
str_referaty [2018/04/26 09:21]
lucky [Doporučená literatura]
str_referaty [2018/04/26 09:25] (aktuální)
lucky [Návrhy možných témat referátů]
Řádek 63: Řádek 63:
 (<a href="#​horensky%3A1996">​Horenský,​ 1996</​a>;<​a href="#​huang%3A1999">​Huang,​ 1999</​a>;<​a href="#​moreau%3A1994">​Moreau,​ Easther a Neutze, 1994</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Relativistický Archimedův zákon (<a href="#​horensky%3A1996">​Horenský,​ 1996</​a>;<​a href="#​huang%3A1999">​Huang,​ 1999</​a>;<​a href="#​moreau%3A1994">​Moreau,​ Easther a Neutze, 1994</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Relativistický Archimedův zákon
 (<a href="#​jonsson%3A2006">​Jonsson,​ 2006</​a>;<​a href="#​matsas%3A2003">​Matsas,​ 2003</​a>;<​a href="#​supplee%3A1989">​Supplee,​ 1989</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Sagnacův jev (<a href="#​jonsson%3A2006">​Jonsson,​ 2006</​a>;<​a href="#​matsas%3A2003">​Matsas,​ 2003</​a>;<​a href="#​supplee%3A1989">​Supplee,​ 1989</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Sagnacův jev
-(<a href="#​tartaglia%3A2015">​Tartaglia a Ruggiero, 2015</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Transformace intenzity světla a prostorového úhlu+(<a href="#​bajer%3A2018">​Bajer,​ 2018</​a>;​<a href="#​tartaglia%3A2015">​Tartaglia a Ruggiero, 2015</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Transformace intenzity světla a prostorového úhlu
 (<a href="#​mckinley%3A1979a">​McKinley,​ 1979</​a>;<​a href="#​mckinley%3A1980">​McKinley,​ 1980</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Teorie relativity a GPS (<a href="#​mckinley%3A1979a">​McKinley,​ 1979</​a>;<​a href="#​mckinley%3A1980">​McKinley,​ 1980</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Teorie relativity a GPS
 (<a href="#​ashby%3A2002">​Ashby,​ 2002</​a>;<​a href="#​ashby%3A2003">​Ashby,​ 2003</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Thomasova precese (<a href="#​ashby%3A2002">​Ashby,​ 2002</​a>;<​a href="#​ashby%3A2003">​Ashby,​ 2003</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Thomasova precese
 (<a href="#​dragan%3A2013">​Dragan a Odrzygóźdź,​ 2013</​a>;<​a href="#​rebilas%3A2014">​Rȩbilas,​ 2014</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Troutonův-Nobleův experiment (<a href="#​dragan%3A2013">​Dragan a Odrzygóźdź,​ 2013</​a>;<​a href="#​rebilas%3A2014">​Rȩbilas,​ 2014</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Troutonův-Nobleův experiment
-(<a href="#​butler%3A1968">​Butler,​ 1968</​a>;<​a href="#​teukolsky%3A1996">​Teukolsky,​ 1996</​a>;<​a href="#​votruba%3A1977">​Votruba,​ 1977</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Vzhled koule a nebeské sféry pro pohybujícího se pozorovatele+(<a href="#​bajer%3A2018">​Bajer,​ 2018</​a>;​<a href="#​butler%3A1968">​Butler,​ 1968</​a>;<​a href="#​teukolsky%3A1996">​Teukolsky,​ 1996</​a>;<​a href="#​votruba%3A1977">​Votruba,​ 1977</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Vzhled koule a nebeské sféry pro pohybujícího se pozorovatele
 (<a href="#​kraus%3A2000">​Kraus,​ 2000</​a>;<​a href="#​lagoute%3A1995">​Lagoute a Davoust, 1995</​a>;<​a href="#​mckinley%3A1979">​McKinley a Doherty, 1979</​a>;<​a href="#​scott%3A1971">​Scott a van Driel, 1971</​a>;<​a href="#​scott%3A1970">​Scott a van Driel, 1970</​a>;<​a href="#​suffern%3A1988">​Suffern,​ 1988</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Vzhled velkých rychle se pohybujících předmětů (<a href="#​kraus%3A2000">​Kraus,​ 2000</​a>;<​a href="#​lagoute%3A1995">​Lagoute a Davoust, 1995</​a>;<​a href="#​mckinley%3A1979">​McKinley a Doherty, 1979</​a>;<​a href="#​scott%3A1971">​Scott a van Driel, 1971</​a>;<​a href="#​scott%3A1970">​Scott a van Driel, 1970</​a>;<​a href="#​suffern%3A1988">​Suffern,​ 1988</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Vzhled velkých rychle se pohybujících předmětů
 (<a href="#​black%3A2007">​Black et al., 2007</​a>;<​a href="#​deissler%3A2005">​Deissler,​ 2005</​a>;<​a href="#​savage%3A2007">​Savage,​ Searle a McCalman, 2007</​a>;<​a href="#​scott%3A1965">​Scott a Viner, 1965</​a>;<​a href="#​terrell%3A1959">​Terrell,​ 1959</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Vzhled vlnoplochy v pohybujících se soustavách (<a href="#​black%3A2007">​Black et al., 2007</​a>;<​a href="#​deissler%3A2005">​Deissler,​ 2005</​a>;<​a href="#​savage%3A2007">​Savage,​ Searle a McCalman, 2007</​a>;<​a href="#​scott%3A1965">​Scott a Viner, 1965</​a>;<​a href="#​terrell%3A1959">​Terrell,​ 1959</​a>​)</​li><​li class="​li-enumerate">​Vzhled vlnoplochy v pohybujících se soustavách
str_referaty.txt · Poslední úprava: 2018/04/26 09:25 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0